ЈАВЕН ПОВИК ЗА ПРЕДЛОГ ПРОЕКТИ ВО РАМКИ НА ПРОГРАМАТА НА “SAFEJOURNALISTS.NET” ЗА ПОДДРШКА НА ГРАЃАНСКИ ОРГАНИЗАЦИИ

0
242

Мрежата SafeJournalists, составена од Независното здружение на новинари на Србија, Хрватското новинарско здружение, новинарите на БХ, Здружението на новинари на Косово, Здружението на новинари на Македонија, Синдикатот на новинарите на Црна Гора, објавува повик за финансиска поддршка (мали грантови) на граѓанските организации во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Северна Македонија, Србија и Косово *.

Повикот е отворен во рамките на проектот „safejournalists.net” и има за цел да поттикне и овозможи граѓанско учество во застапувањето и донесувањето одлуки, а во насока на подобрување на безбедноста на новинарите и медиумските слободи.

Програмата за поддршка во рамките на „safejournalists.net“ е развиена со цел да ја зајакне улогата на ГО во активностите со властите и граѓаните како релевантни чинители во процесот на донесување одлуки. Овој пристап има двојна придобивка: ќе ги зајакне напорите на мрежата на SafeJournalists да го прошири кругот на застапници за да ја подобри заштитата на безбедноста на новинарите и медиумските слободи.

Општата цел на повикот е да им овозможи на локалните граѓански организации за мобилизирање и зајакнување да користат иновативни и експериментални пристапи во приближувањето на важноста за безбедноста на новинарите и медиумските слободи до граѓаните и да ги поттикне да креираат и да учествуваат во различни платформи за дијалог.

Бараниот грант мора да биде помеѓу најмалку 6.850 евра и најмногу 8.200 евра. Кофинансирањето на проектот од страна на носителот (апликантот) на проектот (или партнерот) не е задолжително.

Времетраењето на проектот мора да биде помеѓу 9 и 12 месеци.

Процесот на аплицирање  вклучува две фази:

  1. Поднесување, евалуација и избор на концепти за предлог-проект (отворен повик)
  2. Поднесување, евалуација и процес на селекција на целосни предлог-проекти (затворен повик)

Краен рок за поднесување на идеи за предлог -проекти (концепти на проекти) е 12 ноември 2021 година во 23:59 часот (CET).

Прашања во врска со повикот може да се испраќаат на следниве адреси: tamara.filipovic@nuns.rs (за програмски прашања) и marko.lazic@nuns.rs (за прашања во врска со финансиите) најдоцна до 5 ноември 2021 година.

Упатството и формуларот за апликација можат да се преземат на следниов линк.

* Ова именување е без предрасуди за статусот и е во согласност со резолуцијата 1244 на Советот за безбедност на Обединетите нации и мислењето на Меѓународниот суд на правда за прогласувањето независност на Косово.