BH NOVINARI: Budimo solidarni u borbi za radnička prava u medijima!

0
76

Sarajevo/Banja Luka, 1.5.2024. –  U povodu Međunarodnog praznika rada, Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinara skreće pažnju na težak radno – pravni i socijalni položaj novinara i novinarki u Bosni i Hercegovini (BiH), kao i nesigurne radne uvjete i kršenje prava na sindikalno organizovanje i djelovanje.

Prema posljednjem istraživanju BH novinara, većina novinara i novinarki ima plaće koje  ne omogućavaju dostojanstven život, ekonomsku sigurnost i nezavisnost. Za 24 %  novinara/ki mjesečna primanja su ispod 1.000 konvertibilnih maraka (KM), njih 56 %  zaradi  od 1.000 do 2.000  KM na mjesečnom nivou, dok samo 2%  ima primanja iznad iznosa sindikalne potrošačke korpe. Posebno zabrinjava podatak da su najmanje plaćeni početnici i novinari/ke  na zalasku karijere, što dugoročno novinarsku profesiju čini  manje perspektivnom i jednom od najlošije plaćenih u BiH.

Upravni odbor BH novinara naglašava kako mnogi novinari/ke rade bez adekvatnog ugovora o radu, neki i po 10 godina, poslodavaci ne plaćaju penziono i zdravstveno osiguranje čak ni u javnim medijima. Novinarska radna sedmica je najčešće iznad 40 radnih sati, bez plaćenog prekovremenog rada i rada u vrijeme vikenda. Novinari/ke često nemaju pravo na zakonom propisan godišnji odmor, kao ni plaćeno bolovanje i druga odsustva.

Posebno zabrinjava činjenica što se u medijima krši prava na sindikalno organizovanje i djelovanje, pravo na štrajk i druge oblike legitimne borbe za radnička prava u medijima. U BiH ne postoji reprezentativan i jedinstven sinikat novinara/ki iako za to postoje zakonske mogućnosti u oba bh.entiteta i Brčko Distriktu. Tek 16% medija ima sindikalne organizacija, a samo nekolicina vijeće uposlenika.

Danas, na Međunarodni dan rada, Upravni odbor BH novinara poziva sve novinare i novinarke iz BiH na radničku solidarnost, podršku i zajedničku borbu za bolje plaćen novinarski posao, smanjenje prekarijata u medijima, kao i više socijalne pravde i zakonske zaštite, te neodložno formiranje novinarskog sindikata kao legitimnog sredstva zagovaranja i zaštite prava medijskih  radnika/ca.

 

Upravni odbor BH novinara.