BH NOVINARI: Odluka o zatamnjenju ekrana FTV je neprofesionalna i društveno štetna

0
74
Source/Author: BHJA

Sarajevo, 8.maja 2024. – Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari smatra neprofesionalnom i društveno štetnom odluku Poslovodnog odbora državnog javnog servisa BHRT –a da uskrati tehničke usluge RTV Federacije BiH (RTVFBiH) i time onemogući emitiranje cjelodnevnog programa izuzev emisija vijesti na ovom javnom mediju.

Odluka BHRT da od 6 sati  jutros  zatamni ekran i utiša radio program RTVFBiH jeste utemljena na činjenicama o nezakonitom zadržavanju novca prikupljenog na ime RTV takse na računu federalnog javnog emitera, a koji je trebao biti transferiran BHRT – u. Ovaj javni servis također zamjera RTVFBiH neplaćanje računa za prethodne usluge i servise, što je negativno uticalo na kašnjenje plaća uposlenicima državnog emitera i njegov rad općenito. Međutim, za Upravni odbor BH novinara je potpuno neshvatljivo da dva javna emitera, sa sjedištem u Sarajevu i u jednoj zgradi, važna pitanja javnog emitiranja i finanijskog opstanka rješavanju ucjenama i drastičnim mjerama kao što je ukidanje programa ili uskraćivanje javnog novca!? Nezakonite i nerazumne odluke oba menadžmenta predstavljaju direktno kršenje pravo građana na slobodu informiranja i pristupa javnim informacijama, te kršenje prava uposlenika na slobodan, plaćen i dostojanstven rad.

Upravni odbor BH novinara podsjeća kako finansijska kriza u sva tri javna servisa nije ni nova niti kratkotrajna – ona je uzrokovana višegodišnjim, indirektnim ali i javnim i brutalnim uticajima političkih stranaka na nositelje javnog informiranja u BiH. Stranke na vlasti su više od decenije podržavale nebrigu osnivača – parlamenata kao i vlada države i entiteta, koja se nije ogledala samo u kršenju odredbi o raspodjeli RTV takse, već i u izostanku brige nakon stavljanje RTRS -a pod političku kontrolu ili rekacija na poslovanje RTVFBiH bez direktora i uprave u zakonitom mandatu. Također, nadležne institucije vlasti, pa i Ministarstvo prometa i komunikacija BiH i Regulatorna agencija za komunikacije su godinama i prećutno odobravali odluku RTRS –a da krši zakonom utvrđena pravila raspodjele RTV takse, što je bio prvi korak u finansijskom propadanju javnih servisa u BiH.

Zbog svega navedenog, Upravni odbor BH novinara traži, prije svega, neodložno ukidanje odluke BHRT-a i vraćanje usluga koje omogućavaju dostupnost programa RTVFBiH na cijelom teritoriju države.

Istovremeno, BH novinari pozivaju uposlenike dva javna emitera da traže odgovornost uključujući i smjenu menadžmenta koji ne može ili ne zna naći rješenje za finansijski opstanak, programsku nezavisnost i zaštitu sistema javnog informiranja. U kolopletu političkih uticaja, neodgovornog postupanja menadžmenta i uprave javnih servisa, kao i statusa quo koji podržavaju osnivači i stranke na vlasti, jedino novinari i svi drugi radnici BHRT –a  i RTVFBiH, ali i RTRS –a,  mogu biti pokretačka snaga u traženju trajnih rješenja za opstanak sistema javnog emitiranja u BiH i tri pojedinačna servisa. U tome će imati bezuvjetnu podršku BH novinara i međunarodnih organizacija za zaštitu slobode izražavanja i prava građana na javno informiranje.

 

 Upravni odbor BH novinara