BH NOVINARI: SIPA mora znati da novinari imaju pravo na zaštitu izvora informacija

0
56
Source/Author: BHJA

Sarajevo, 6.6.2024. –  Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari i Linija za pomoć novinarima zahtijevaju od Državne agencije za istrage i zaštitu (SIPA) da obustavi  istražne radnje koje mogu imati negativne posljedice na zaštitu novinarskih izvora i čuvanje profesionalne tajne, a koje su pokrenute u vezi sa naredbom Tužilaštva Bosne i Hercegovine (BiH) o saslušanju novinara Avde Avdića, urednika portala Istraga.ba, i odgovornih ljudi Hayat TV.

Upravni odbor BH novinara izražava čuđenje zbog telefonskog pozivanja novinara Avde Avdića i uredništva Hayat TV u prostorije Agencije SIPA na davanje iskaza, a da prethodno nisu pismenim putem obaviješteni u kom svojstvu se pozivaju niti u vezi sa kojim krivičnim djelom. Ovakvi su postupci suprotni standardima Vijeća Evrope o zaštiti slobode izražavanja i primjeni člana 10. Evropske konvencije o zaštiti temeljnih ljudskih prava i sloboda, koji decidno propisiju u kojim okolnostima se novinari mogu isljeđivati i na koji način se provodi postupak legitimnih ograničenja prava na slobodu izražavanja.

Upravni odbor BH novinara naglašava također kako se naredba o saslušanju novinara kosi sa odredbama bh.zakona o krivičnom postupku koje zabranjuju saslušanje novinara radi otkrivanja poslovne tajne i izvora informacija. Kao što je poznato, novinari i drugi medijski djelatnici mogu i trebaju otkriti svoje izvore samo u slučajevima kada bi njihove informacije mogle pomoći istražnim organima u otkrivanje počinitelja krivičnih djela ratnog zločina i drugih ubojstava.

Upravni odbor BH novinara ohrabruje novinara Avdića i kolege Hayat TV da odbiju dati inspektorima Agencije SIPA bilo kakve podatke ili dokumente koji bi mogli narušiti tajnost i integritet izvora informacija, sve dok ne budu detaljno upoznati zbog čega su  pozvani na davanje iskaza, odnosno o kakvom krivičnom djelu se radi.

Upravni odbor BH novinara