BH novinari: Uskoro besplatna linija za pomoć braniteljima/cama za ljudska prava

0
134
Source/Author: BHN

Sarajevo, 29.3.2024. Početkom prošle godine došlo je do pogoršanja situacije u Republici Srpskoj, posebno kad su usvojene izmjene Krivičnog zakona kojima se kriminalizuje kleveta. Zatim su sljedile najave donošenja Zakona o posebnom registru nevladnih organizacija (takozvanog zakona o „stranim plaćenicima“), ali i niza drugih vrlo restriktivnih zakona iz kojih je bilo jasno da će prostora za rad i djelovanje aktivista/ca u ovom dijelu Bosne i Hercegovine biti sve manje. Upravo iz ovog razloga BH novinari su organizovali in-house dvodnevni trening sa predstavnicima Helsinškog parlamenta građana Banja Luka (HPGBL) i Transparency International BiH o uspostavljanju Helpline za zaštitu prava i sigurnosti branitelja/ca ljudskih prava.

 

Cilj trening je bio da se razmjene znanja, iskustva, najbolje prakse i nove perspektive u pružanju besplatne pravne pomoći u okviru Free Media Help Line (FMHL) kako bi se pravovremeno moglo reagovati i pomoći aktivistima/cama.

Dragana Dardić, programska direktorica Helsinškog parlamenta građana Banja Luka navela je kako je ovaj in-house trening zvanični početak projekta koji je prvenstveno usmjeren i fokusiran na zaštitu branitelja/ca ljudskih prava u BIH koji se nađu u određenim kriznim situacijama kao i njihovo redovno praćenje i izvještavanje o svim pojavama kršenja ljudskih prava u BiH.

„Na ovom treningu imali smo priliku da čujemo iskustva Linije za pomoć novinarima/kama koje će nam itekako značiti za uspostavljanje naše Linije za pomoć braniteljima/cama za ljudska prava koja će biti jedinstvena u BiH. Pravni tim već imamo, ali će se on širiti sa advokatima/cama ekspertima za ljudska prava koji će biti na usluzi aktivistima koji se nađu u određenim kriznim situacijama. Neki aktivisti/ce su se našli direktno na udaru i pod različitom vrstom pritisaka od strane različitih aktera. Sudeći po ovome što sad vidimo Linija će imati pune ruke posla“, kazala je Dardić.

 

Transparency Internationl BiH (TI BiH) već ima uspostavljenu liniju za pružanje besplatne pravne pomoći napomenula je Ena Kljajić-Grgić, rukovodilac Centra za pružanje pravne pomoći u TI BiH koju građani svakodnevno zovu.

„Razmjenili smo iskustva koja su svim stranama u ovom našem procesu bila jako korisna, jer svaka od naših organizacija ima jedan poseban pristup grupi koju predstavlja. Naši zaključci su da u svemu ovome moramo djelovati zajedno kako bismo bili korisni braniteljima/cama ljudskih prava. Transparency International BiH samo prošle godine imao je 1337 poziva na besplatnu liniju za prijavu slučaja korupcije, to je telefonska linija. Postupali smo u 317 predmeta što od građana, što predmeta što smo pokrenuli na vlastitu inicijativu“, rekla je Kljajić-Grgić.

Borka Rudić, generalna tajnica BH novinara smatra da je iskustvo Linije za pomoć novinarima/kama (FHML) u zaštiti prava i sloboda novinara/ki u BiH jako dragocijeno za druge organizacije civilnog društva i aktiviste/ce u smislu transfera znanja i dobrih praksi.

„FHML djeluje u BiH 20 godina i zaista sad možemo reći da imamo kapacitete za ‘know-how’ metodologije obučavanja i izgradnje kapacitete drugih za pružanje besplatne pravne i profesionalne pomoći osobama koje se suočavaju za kršenjem ljudskih prava i drugih sigurnosnih rizika. Ovaj trening je pokazao da imamo toliko zajedničkog sa HPGBL i Ti BiH u pravnoj podršći i zagovaranju prava branitelja/ca ljudskih prava, zviždača i novinara/ki da je pravi trenutak za koordinaciju aktivnosti, dijeljenje vrijednosti i postizanja efikasnijih rezultata u zaštiti navedenih grupa“, rekla je Rudić.

Dodala je da će ove tri organizacije koordinirati aktivnosti i zajedno zastupati interese novinara/ki, branitelja/ca pred različitim institucijama i prije svega pred pravosuđem i kod izvršne i zakonodavne vlasti.