Blerjana Bino iu bashkua Barometrit Kombëtar të të Drejtave të Njeriut mbi Pandeminë COVID19

0
185
Source/Author: https://www.youtube.com/watch?v=SDF2hkipbFo
Source/Photo: https://www.youtube.com/watch?v=SDF2hkipbFo

Blerjana Bino, Hulumtuese e Gazetarëve të Sigurt në Shqipëri, mori pjesë në panelin e diskutimit pas publikimit të Barometrit Kombëtar të të Drejtave të Njeriut në Pandeminë COVID19 në Shqipëri, organizuar nga Komiteti Shqiptar i Helsinkit në Tiranë më 07 korrik 2022. Kjo është bërë në kuadër i projektit “Monitorimi i të drejtave dhe lirive themelore gjatë pandemisë globale Covid-19 dhe forcimi i shoqërisë civile në Shqipëri” i mbështetur financiarisht nga Balkan Trust for Democracy dhe USAID.

 

Zonja Bino e fokusoi kontributin e saj në sfidat e aksesit në informacion për gazetarët gjatë pandemisë COVID19 në 2020 dhe vitin pasardhës bazuar në gjetjet e Treguesit të Sigurt të Gazetarëve mbi Nivelin e Lirisë së Medias dhe Sigurisë së Gazetarëve për Shqipërinë për 2020 dhe 2021.