PODGORICA, 25.10.2022.Evropska federacija novinara (EFJ), zajedno sa udruženjima i sindikalnim savezima u sektoru medija, umjetnosti i zabave, pokrenula je blog koji sadrži korisne informacije o zakonskim pravima takvih radnika/ca i podršci koju pružaju njihovi sindikati i udruženja. Kako navode u svom saopštenju iz EFJ-a raditi kao slobodni ili samozaposleni novinar/ka nikada nije bio veći izazov nego u današnjem promjenljivom medijskom okruženju i tržištu rada.

-Nesigurni uslovi rada i nedostatak zakonske zaštite i prava svakodnevna su stvarnost s kojom se suočavaju slobodni i samozaposleni novinari/ke i medijski radnici/e. Poslednjih godina smo, u okviru našeg zajedničkog projektnog rada, razvili kontinuirano razmišljanje o tome kako sindikati mogu kvalitetno i na pravi način zastupati slobodne novinare/ke i podržati njihova radnička prava. Rasprave s pravnim stručnjacima dotakle su teme poput slobode udruživanja za sve radnike/ce, uključujući atipične radnike/ce; uticaj prava tržišnog nadmetanja na kolektivno pregovaranje u ime atipičnih radnika/ca; potencijalnu ulogu prava tržišnog nadmetanja u rješavanju neravnoteže moći na sektorskom tržištu rada; uključivu definiciju radnika/ca kako bi se uhvatili novi oblici rada itd, navodi se u saopštenju EFJ-a i dodaje kako proizvodnja i projektni rad, kao i širok raspon i raznolikost radnika/ca uključenih u određeni projekat, znače da su višestruki kratkoročni ugovori i različiti statusi zaposlenja uobičajeni aspekt rada u sektoru.

-Koncept „atipičnih radnika“ uključuje radnike/ce koji nisu zaposleni na konvencionalan način (odnosno ugovorom o radu), već prema drugim ugovorima, te one koji rade na kratkoročnim ili skraćenim radnim uslovima, bilo da se radi o zaposlenju ili ugovoru o pružanju usluga. U zavisnosti od nacionalnog konteksta, to uključuje različite vrste radnika/ca, kao što su samozaposleni radnici/e za vlastiti račun (bez zaposlenih), radnici/e angažovani prema autorskim ugovorima… Ovi radnici/e ostaju vitalni dio radne snage u sektoru. Vrlo su fleksibilni i vješti. Ipak, prečesto su ranjivi i neadekvatno pokriveni zaštitom koju radnicima/ama nude zakon o radu i uslovi koji su dogovoreni kolektivno. Za sindikate oni su središnja, ali ponekad teško dostupna skupina, smatraju u EFJ-u.

Blog je zamišljen kao forum za prikupljanje razmišljanja o ovim temama i spajanje ideja i pravnih rješenja relevantnih za radničko predstavljanje radnika/ca u sektoru.

Evropska federacija novinara (EFJ), Međunarodna federacija glumaca (FIA), Međunarodna federacija muzičara (FIM) i UNI MEI Globalna unija za medije, zabavu i umjetnost evropski su socijalni partneri koji predstavljaju radnike/ce u sektoru širom Evrope i šire. To je sektor u kojem su takozvani „atipični radnici“ (tj. slobodnjaci ili samozaposleni) značajan dio slike na tržištu rada.