E drejta për Informim në Ballkanin Perëndimor në Vitin 2020

0
193
Source/Author: https://journalift.org/sq/resources/e-drejta-per-informim-ne-ballkanin-perendimor-ne-vitin-2020/
Source/Photo: https://journalift.org/sq/resources/e-drejta-per-informim-ne-ballkanin-perendimor-ne-vitin-2020/
Ky raport paraqet gjetjet mbi transparencën qeveritare dhe llogaridhënien në Ballkanin Perëndimor dhe vlerëson institucione të zgjedhura nga Serbia, Kosova, Maqedonia e Veriut, Shqipëria, Mali i Zi dhe Bosnja dhe Hercegovina nga praktikat më të mira tek ato më të këqijat përsa i takon ofrimit të qasjes në të drejtën për informim, duke u përqendruar te përgjigja ndaj kërkesave të gazetarëve.
Gjeni dokumentin e plotë këtu.
Publikuar më parë në Journalift.