EFJ i IFJ pozivaju ukrajinsku vladu da reformiše medijski zakon

0
83
Source/Author: EFJ

Ukrajinske novinarske organizacije ukazuju na uzbunu. Novi zakon o medijima koji je potpisao predsednik Zelenski ugrožava slobodu medija. Međunarodna i Evropska federacija novinara (IFJ-EFJ) pozivaju Evropsku komisiju i Savet Evrope da ubede ukrajinske vlasti da preispitaju zakon, u konsultaciji sa novinarskim organizacijama i medijima.

Reprezentativni sindikati ukrajinskih novinara, NUJU i IMTUU, osuđuju više problematičnih odredbi, počevši od političke zavisnosti državnog regulatora i širenja spektra vansudskih sankcija protiv medija.

Predsednik Volodimir Zelenski je 29. decembra potpisao kontroverzni zakon kojim se proširuju regulatorna ovlašćenja vlade nad medijima. Novi zakon dozvoljava državnom medijskom regulatoru, Nacionalnom savetu za televiziju i radio-difuziju (NTRBC), da reguliše štampane i onlajn medije, kao i internet, televiziju, radio i onlajn platforme kao što su Jutjub i društvene mreže. Takođe daje državnom regulatoru za medije pravo da novčano kažnjava medije, oduzima im licence i privremeno blokira određene publikacije bez sudske odluke (državni regulator ima pravo da blokira pristup neregistrovanoj publikaciji bez sudske odluke, do dve nedelje).

NTRBC je ustavni organ. Polovinu članova imenuje predsednik, a polovinu parlament, koji kontroliše propredsednička većina. Državni medijski regulator očigledno potpada pod potpunu kontrolu ukrajinskih vlasti.

„Pozdravljamo primenu audiovizuelne direktive EU, koja je uključena u novi zakon“, rekao je predsednik NUJU Sergij Tomilenko. „Takođe pozdravljamo modernizaciju ukrajinskog medijskog zakonodavstva. Ali u isto vreme, vlasti treba da vode širok dijalog sa novinarima i realnim medijskim sektorom prilikom uvođenja novih pravila. U prošlosti su ukrajinski novinari uvek bili pokretačka snaga novih medijskih zakona, jer su ih videli kao sredstvo za zaštitu slobode izražavanja i profesije. Trenutno među novinarima ne vidimo aktivne pristalice zakona. Umesto toga, to je zakon koji ima za cilj da ojača državnu regulaciju medija.”

„Ukrajinski zvaničnici su, preko medija koje kontrolišu, pokrenuli kampanju da diskredituju one koji konstruktivno kritikuju određene odredbe zakona, umesto da rade na nedostacima zakona i iniciraju neophodan dijalog sa profesionalnim sektorom“, dodao je predsednik IMTUU Sergej Šturhecki. „To nas tera da strahujemo od onoga što nas čeka nakon potpune primene zakona: vladini zvaničnici će one koji se ne slažu sa njihovom vizijom proglasiti neprijateljima zemlje ili stranim agentima. Ova perspektiva državnog i političkog regulisanja medija je u potpunoj suprotnosti sa željom ukrajinskog civilnog društva za evropskim integracijama.

„Državni regulator sa takvim ovlašćenjima za sankcionisanje, čak i bez prolaska kroz sud, ne može biti pod punom kontrolom vlade“, rekla je predsednica EFJ Maja Sever. „Novinarski sindikati nisu konsultovani o najnovijoj verziji zakona. Pozivamo Evropsku komisiju i Savet Evrope da ubede ukrajinske vlasti da uđu u dijalog sa novinarskim organizacijama i medijskim organizacijama. Dužnost solidarnosti sa Ukrajincima, pred ruskim agresorom, ne bi trebalo da nas spreči da kritikujemo zakonske odredbe koje ugrožavaju slobodu štampe i pravo građana na pristup verodostojnim, pluralističkim i nezavisnim informacijama.

Predsjednik IFJ Dominikue Pradalie izjavio je: „Sloboda medija i pluralizam u Ukrajini su u opasnosti prema novom medijskom zakonu, koji bi mogao stvoriti sistemske probleme za demokratiju u zemlji, jer proširuje državnu kontrolu nad medijima. Za Ukrajince, koji pate od strašnog rata, veoma je važno da se mogu osloniti na verodostojne informacije”.

„IFJ, zajedno sa svojim filijalama, NUJU i IMTUU, već je pozvao ukrajinsku vladu da revidira novi zakon. Danas se pridružujemo EFJ u traženju od evropskih institucija da ubede ukrajinske vlasti da reformišu zakonodavstvo i započnu širok inkluzivni dijalog sa sindikatima novinara i medijskim sektorom. Moramo zapamtiti da ne može biti demokratije bez nezavisnog novinarstva i slobodne štampe“, dodao je Pradalije.