EMFA: Mbrojtja e gazetarëve dhe burimeve të tyre duhet të jetë në përputhje me standardet e të drejtave të njeriut

0
62
Source/Author: EJF https://eye.sbc32.com/m2?r=wAXNBey4NWQzYWMzMDcxMWNlNjIxN2VjZGYzOWExxBD5Lz0MalXQkfLQ3dClESkF0IcAfbZsdnRaUkFBQWpnYldUSnRHRk4wRnZnsm1lZ2lydWthQGdtYWlsLmNvbaCoQzNIaGJGSUOQtkc1QlNtRVFzZjdITzdpNXBXbU11dkGg
Source/Photo: https://www.coe.int/en/web/about-us/the-european-flag

Ndërsa negociatat për Aktin Evropian të Lirisë së Medias (EMFA) po i afrohen fundit, Federata Evropiane e Gazetarëve (EFJ) bashkë-nënshkruan një letër drejtuar politikëbërësve duke bërë thirrje për respektimin e standardeve ndërkombëtare për mbrojtjen e burimeve gazetareske (neni 4 ).

E konsideruar si kusht themelor për lirinë e shtypit nga Gjykata Evropiane e të Drejtave të Njeriut (GJEDNJ), mbrojtja e burimeve rrezikon të dobësohet nga shtetet anëtare të BE-së. Nënshkruesit janë thellësisht të shqetësuar për efektin ftohës që mund të pasojë nëse teksti përfundimtar ruan paragrafin për përgjegjësitë e sigurisë kombëtare të Shteteve Anëtare dhe vendos kushte për zbulimin e burimeve.

Në shtator 2023, 500 gazetarë nënshkruan një letër duke i kërkuar Parlamentit Evropian të vendosë një ndalim absolut të mbikëqyrjes së gazetarëve përmes spyware. Ndërsa Parlamenti Evropian shtoi masa mbrojtëse të gjera mbi kushtet në të cilat survejimi mund të lejohej, duke përfshirë një kërkesë për miratimin e pavarur gjyqësor, Këshilli i BE-së kërkoi që dispozitat e BE-së që mbrojnë gazetarët të jenë “pa paragjykuar përgjegjësinë e anëtarëve. shtetet të ruajnë sigurinë kombëtare”.

Në letër thuhet: “Prandaj, ne bëjmë thirrje për mbështetjen tuaj në miratimin e formulimeve të forta në versionin përfundimtar të EMFA që do të siguronte një nivel të lartë të mbrojtjes së gazetarisë dhe do të njihte kushtet sipas GJEDNJ dhe praktikës gjyqësore sipas të cilave ndërhyrjet në liritë e gazetarëve mund të justifikohet, veçanërisht kërkesa e një urdhri paraprak nga një autoritet gjyqësor i pavarur dhe i paanshëm. Më e rëndësishmja, të njëjtat kushte zbatohen në rast të ndërhyrjeve për arsye të sigurisë kombëtare.”

Presidentja e EFJ Maja Sever tha: “Për gazetarët, neni 4 është artikulli më i rëndësishëm me idenë origjinale për të mbrojtur burimet e gazetarëve dhe për t’u dhënë siguri ligjore gazetarëve dhe mediave. Pse të vendosni klauzolën e sigurisë kombëtare në një akt për të mbrojtur lirinë e medias, kur ne të gjithë e dimë se siguria kombëtare trajtohet në nivel kombëtar? Kjo është një qasje joliberale.”

Më 29 nëntor, takimi tre palesh midis Parlamentit Evropian dhe Këshillit me Komisionin Evropian si një ‘ndërmjetës i ndershëm’ arriti pothuajse një marrëveshje për të gjitha nenet e tjera. Negocimi i ardhshëm i trilogut do të zhvillohet më 15 dhjetor dhe do të fokusohet në nenin 4 më të diskutueshëm. Ai duhet të rezultojë në një marrëveshje politike midis tre institucioneve të BE-së.