Europska federacija novinara (EFJ) oštro odbacuje stajalište Vijeća EU o Europskom aktu o slobodi medija (EMFA) i osuđuje udar na slobodu medija

0
274

Države članice EU pokazuju opasno nepoštovanje načela slobode medija jer žele odobriti špijuniranje novinara i njihovih izvora na nejasnim osnovama “nacionalne sigurnosti”.

Europska federacija novinara (EFJ) oštro odbacuje stajalište Vijeća EU-a o Europskom aktu o slobodi medija (EMFA) i osuđuje udar na slobodu medija, tvrdeći da bi takvo zakonodavstvo dodatno ugrozilo novinare i njihove izvore.

Vijeće EU postiglo je danas, 21. juna 2023., dogovor o prijeko potrebnom Europskom aktu o slobodi medija koji je predložila Europska komisija  s namjerom uvođenja zaštitnih mjera protiv političkog uplitanja u medije, medijske koncentracije, te zaštitite novinara i njihovih izvore od nadzora. EFJ zagovara snažnu i učinkovitu regulativu kao odgovor na brojne prijetnje slobodi medija u EU.

Međutim, početkom ovog mjeseca Francuska je uvela novu iznimku od opće zabrane postavljanja špijunskog softvera protiv novinara. U njemu stoji da odredbe o učinkovitoj zaštiti novinarskih izvora “ne dovode u pitanje odgovornost država članica za očuvanje nacionalne sigurnosti”.

EFJ je upozoravao da bi takva iznimka izvorno predloženu zaštitu učinila bekorisnom. Također zanemaruje važnu sudsku praksu Suda Europske unije (CJEU), koja jasno pokazuje da puka svrha zaštite nacionalne sigurnosti ne može učiniti pravo EU-a neprimjenjivim i ne izuzima države članice od njihovih obveza da se pridržavaju vladavina zakona.

EFJ se snažno protivi ovoj iznimci, koja je u suprotnosti sa samom svrhom zakona i otvorila bi vrata svim vrstama zloporaba:

“Uznemireni smo zbog opasnih problema u stajalištu Vijeća koje pokazuje nepoštivanje načela slobode medija. Iznimka nacionalne sigurnosti u članku 4. o zaštiti izvora i zaštiti od tehnologije nadzora predstavlja udarac slobodi medija. To bi još više izložilo novinare riziku, a uz to stvara i jeziv učinak na zviždače i druge izvore. Predobro znamo kako se obrana nacionalne sigurnosti zlorabi za opravdavanje kršenja slobode medija. Europski akt o slobodi medija je trebao stvoriti povjerenje. Države članice stvaraju nepovjerenje”, izjavila je direktorica EFJ Renate Schroeder.

EFJ vjeruje da će Europski parlament biti u poziciji da prevagne tijekom pregovora u trijalogu i spasi ono što je sada na kocki: povjerenje novinara u institucije EU i povjerenje u Europski akt o slobodi medija koji je dostojan tog imena.