Evropska federacija novinara pozdravlja usvajanja Direktive protiv SLAPP-a u Evropskom parlamentu

0
24
Source/Author: Beta/Danas

Evropska federacija novinara (EFJ) pozdravila je danas usvajanje „Direktive protiv SLAPP-a“ u Evropskom parlamentu, te navela da žali zbog „značajnog prostora za manevar“ koji je ostavljen državama članicama po nekoliko ključnih tačaka.

Evropski parlament usvojio je „Direktivu protiv SLAPP-a“, većinom glasova (546 za, 47 protiv, 31 uzdržan), sa ciljem zaštite novinara i medijskih kuća od zloupotrebljivih tužbi.

„SLAPP tužbe“ su strateške tužbe protiv učešća javnosti i predstavljaju zloupotrebu prava pošto im cilj nije zadovoljenje pravde nego „zatrpavanje“ medija i aktivista tužbama kako bi ih finansijski i vremenski iscrpili i onemogućili da se bave svojim poslom.

U saopštenju EFJ piše da usvojena Direktiva pruža zaštite novinarima koji su meta očigledno neosnovanih zahteva ili zloupotrebljivih sudskih postupaka, u civilnim stvarima, i sa prekograničnim implikacijama.

„To uključuje ubrzani postupak za odbacivanje slučajeva u najranijoj fazi, podršku trećih strana ciljevima tokom sudskih postupaka, kazne za tužioce i kompenzacijske štete za žrtve“, dodaje se.

Precizira se da će se direktiva primenjivati samo na SLAPP slučajeve sa prekograničnom dimenzijom, tj. kada su obe stranke domicilirane u različitim državama članicama.

Dodaje se da je definicija „prekograničnog“ proširena tokom završnih faza pregovora da bi, kako je ukazano, takođe uključila „druge elemente relevantne za situaciju“, bez obzira na korišćena sredstva komunikacije.

„Na primer, informacija od javnog interesa objavljena u jednoj zemlji mogla bi se smatrati ‘prekograničnim’ elementom u drugoj zemlji prema ovoj direktivi“, dodaje se.

Na nacionalnim sudovima i državama članicama, precizira se iz EFJ, „će biti da široko primene ovu definiciju na slučajeve“.

Takav dodatak, iako nepotpun, bio je ključni zahtev koalicije „CASE“ koja je mapirala SLAPP slučajeve širom Evrope od 2011. do danas, ocenjuje se.

Prema istraživanju, manje od 10 odsto identifikovanih i proverenih slučajeva su klasični prekogranični slučajevi, dodaju iz EFJ.

Naveli su da stroga definicija, prema kojoj bi direktiva važila samo za mete SLAPP-a tužene u čisto domaćem kontekstu, ne bi uspela da se suprotstavi rastućem problemu SLAPP-ova u EU.

„Države članice će imati dve godine da se usklade sa direktivom i nadamo se da ćemo videti transponovane anti-SLAPP zakone na vreme u svim zemljama i da idu dalje od minimalnih garancija koje ovaj tekst pruža“, rekla je direktorka EFJ-a Renate Šreder.

Takođe, kako je dodala EFJ „očekuje se da predstojeća Preporuka Saveta Evrope pruži dalje smernice“, piše u saopštenju na sajtu EFJ.

EFJ je najveća organizacija novinara u Evropi koja predstavlja više od 320.000 novinara u 73 sindikata i profesionalnih asocijacija u 45 zemalja Evrope.

Izvor: Danas