Evropska komisija predložila zakon za zaštitu novinara od SLAPP tužbi

0
189

Sarajevo, 29.04.2022. – Evropska komisija je objavila dva teksta sa ciljem suzbijanja porasta broja strateških tužbi protiv učešća javnosti (SLAPP) u Evropi. Evropska federacija novinara (EFJ) pridružila se partnerima Koalicije protiv SLAPP-a u Evropi (CASE) u podršci ovog značajnog koraka u pravom smjeru. EFJ poziva države članice da implementiraju preporuku bez odlaganja.

U okviru Evropskog akcionog plana za demokratiju, Evropska komisija je 27. aprila 2022. predstavila paket koji uključuje predlog direktive (obavezujuću) i preporuku (neobavezujuću) državama članicama da ih potaknu da preduzmu mere protiv porasta tužbi protiv novinara i medija u Evropskoj uniji.

“Dala sam obećanje porodici Daphne Caruane Galizia, koja je imala više od 40 SLAPP tužbi u vrijeme njenog ubistva. Radili smo na ovome u ime Daphne i imala sam osjećaj da Daphne radi s nama na tome. Iza toga stoji poseban moralni imperativ”, rekla je potpredsjednica Vera Jourova na konferenciji za medije.

Pravno uznemiravanje je sve češća praksa u EU, koja se koristi za cenzuru, zastrašivanje i iscrpljivanje novinara i medija, opterećujući ih skupim sudskim postupcima. Izveštaj CASE objavljen u martu 2022. godine utvrdio je rastući kumulativni trend SLAPP-a u Evropi od 2015. godine.

Prijedlog Evropske komisije uključuje prijedlog direktive ograničen na građanskopravne postupke s prekograničnom prirodom (tj. koji uključuje drugu državu EU, ili se tiče pitanja od javnog interesa relevantnog za više od jedne države članice, ili je podnosilac zahtjeva pokrenuo istovremeni ili prethodni sudski postupak protiv istih optuženih u drugoj državi članici), te preporuku koja dopunjuje direktivu i ohrabruje države članice da idu dalje i rješavaju nacionalne slučajeve SLAPP-a.

Iako se direktiva bavi samo određenom vrstom SLAPP-a, ona ima širok lični domet, obraćajući se svima koji žele da polažu pravo na odgovornost, uključujući novinare, ali i aktiviste, sindikaliste, branitelje ljudskih prava, itd. Uključuje ključne mjere zaštite i pravne lijekove, kao što su kao mehanizmi prijevremenog otpuštanja (zajedno sa preokretom tereta dokazivanja, obustavom postupka, ubrzanim postupkom), režimom sankcija za uznemiravače, te korektivnim i zaštitnim mjerama za žrtve (npr. naknada troškova).

Preporuka sadrži smjernice za države članice o ključnim aspektima za efikasno rješavanje SLAPP-a, kao što su ukidanje zatvorskih kazni za klevetu, obuka pravnih stručnjaka i pravosudnog osoblja na svim nivoima sudova, aktivnosti podizanja svijesti i mehanizme podrške žrtvama. Također podstiče prikupljanje podataka, izvještavanje i praćenje SLAPP slučajeva. Preporuka stupa na snagu odmah.

„Ovaj paket je prvi korak ka priznavanju SLAPP-a i većoj zaštiti za novinare i medije koji su sve više uznemiravani na sudovima. Međutim, zaštitne mjere ne smiju biti ograničene na prekogranične SLAPP-ove jer su velika većina slučajeva isključivo nacionalni. Pozivamo države članice da bez odlaganja provedu preporuku, čije su odredbe odlučujuće za okončanje SLAPP-a u Europi. Pozdravljamo i pravovremeno podsjećanje na dekriminalizaciju klevete, na koju smo dugo pozivali“, rekao je generalni sekretar EFJ Ricardo Gutiérrez.

Direktiva će biti dostavljena Evropskom parlamentu i Vijeću ministara na izmjene i dopune i usvajanje.