Evropski zakon o slobodi medija: 80 organizacija poziva Evropski parlament da zaštiti novinare od nadzora i špijunskog softvera

0
64
Source/Author: EFJ

Zajedno sa 79 medijskih organizacija, civilnim društvom, sindikatima, digitalnim pravima, izdavačima i emiterskim organizacijama, Evropska federacija novinara poslala je otvoreno pismo svim članovima Odbora za građanske slobode (LIBE) Evropskog parlamenta koji raspravlja o izmene i dopune člana 4 o zaštiti izvora i upotrebi špijunskog softvera protiv novinara Evropskog zakona o slobodi medija (EMFA).

Dok Evropski zakon o slobodi medija predstavlja priliku koja se pojavljuje jednom u generaciji da se zaštite prava novinara, kaže se u pismu, opšti pristup nedavno usvojenog Saveta dozvoljava primenu „intruzivnog softvera za nadzor“ protiv pružalaca medijskih usluga na širokom nacionalnom nivou. Zamolili smo sve članove LIBE komiteta da se bore protiv ovoga.

 

Zašto?

Nacionalna bezbednost je korišćena kao izgovor za države članice da opravdaju nezakonite i nametljive mere protiv novinara. Izveštaj PEGA – nacrt izveštaja nakon istrage o navodnim kršenjima i lošoj administraciji u primeni prava Unije u vezi sa upotrebom Pegasus-a i ekvivalentnog špijunskog softvera za nadzor, koji je u maju usvojio Evropski parlament, nedvosmisleno je to pokazao.

Upotreba špijunskog softvera mora biti zabranjena jer daje pristup svim komunikacijama, fotografijama, kontaktima i podacima o ponašanju pojedinca – bez znanja žrtva. Poverljivost izvora i naš pristup kvalitetnom novinarstvu koje podržava naše demokratske vrednosti je u opasnosti.

 

Na šta pozivamo? 

Garantovati apsolutnu zabranu primene špijunskog softvera i bilo koje druge tehnologije za nadzor prema tački (c) člana 4.2.

Represivne mere prema tački (b) člana 4.2:

– striktno ograničiti izuzetak unošenjem iscrpne i ograničene liste teških krivičnih dela koja ih dozvoljavaju (kao što je definisano u članu 2 (17) predloga Komisije);

– obezbede pravne garancije, kao što je prethodno odobrenje nezavisnog sudije, pristup delotvornim pravnim lekovima i strogi test neophodnosti i proporcionalnosti.

Šira zaštita od pristupa novinarskom šifrovanom sadržaju uključivanjem amandmana 389 na izveštaj Skupštine.

Priloženo pismo koje sada uključuje i potpise svih velikih medijskih organizacija i sindikata pokazuje širok konsenzus da se tekst koji je usvojio Savet ministara pod švedskim predsedništvom nikako ne može prihvatiti, ako se Zakon o slobodi medija drži svog naziva i obećanja u prilogu.