Këshilli i Evropës regjistroi dhjetë raste sulmesh ndaj gazetarëve pas reagimit të rrjetit SJ

0
128
Source/Author: https://safejournalists.net/the-council-of-europe-recorded-ten-cases-of-attacks-on-journalists-after-the-reaction-of-the-sj-network/
Source/Photo: https://safejournalists.net/the-council-of-europe-recorded-ten-cases-of-attacks-on-journalists-after-the-reaction-of-the-sj-network/

Këshilli i Evropës ka regjistruar 23 sulme ndaj gazetarëve dhe shkelje të të drejtave të tyre në rajon në Platformën e tij për Mbrojtjen e Gazetarisë dhe Sigurinë e Gazetarëve që nga fillimi i vitit. Nga këto, dhjetë raste janë përfshirë pas reagimit të rrjetit SafeJournalists.

I fundit në serinë e rasteve nga rajoni i përfshirë në Platformë është rasti nga Serbia. Përkatësisht, Dragojlo Blagojevic, redaktor i revistës Drvotehnika, ka marrë kërcënime me vdekje përmes telefonit pas publikimit të numrit të korrikut të revistës, në të cilin është publikuar artikulli i Blagojeviqit për industrinë e përpunimit të drurit.

Platforma për Mbrojtjen e Gazetarisë dhe Sigurinë e Gazetarëve ndihmon dialogun ndërmjet qeverive dhe organizatave të gazetarëve, me synimin për të ndaluar shkeljet e lirisë së shtypit në shtetet anëtare të Këshillit të Evropës dhe për t’u mundësuar gazetarëve të ushtrojnë profesionin e tyre pa rrezik mbi sigurinë e tyre. Qëllimi i platformës është të përmirësojë mbrojtjen e gazetarëve, t’i përgjigjet më mirë kërcënimeve dhe dhunës ndaj profesionistëve të medias dhe të inkurajojë mekanizmat e paralajmërimit të hershëm dhe kapacitetet e reagimit brenda Këshillit të Evropës.

Që nga viti 2015, Platforma ka lehtësuar mbledhjen dhe shpërndarjen e informacionit mbi shqetësimet serioze për lirinë e medias dhe sigurinë e gazetarëve në vendet anëtare të Këshillit të Evropës, siç garantohet nga Artikulli 10-të i Konventës Evropiane për të Drejtat e Njeriut. Platforma gjithashtu mundëson që Këshilli i Evropës të alarmohet në mënyrë më sistematike për situatën në lidhje me lirinë e medias në shtetet anëtare dhe të ndërmarrë veprime në kohë dhe të koordinuara nëse është e nevojshme.

Kujtojmë se rrjeti SafeJournalists reagon në rastet e kërcënimeve ndaj jetës dhe trupit të gazetarëve, sulmeve fizike, vrasjeve të gazetarëve, si dhe në situata të jashtëzakonshme kur të gjithë anëtarët e rrjetit bien dakord se duhet një reagim i përbashkët. Rrjeti informon të gjitha institucionet dhe institucionet relevante evropiane në vendet anëtare të rrjetit për rastet në të cilat reagon, të cilat kanë të bëjnë me të drejtat dhe liritë e medias.

Platforma SafeJournalists përbëhet nga shoqatat e gazetarëve dhe sindikatat e mediave nga vendet e Ballkanit Perëndimor, përkatësisht Shoqata e Gazetarëve të Pavarur të Serbisë (IJAS), Shoqata e Gazetarëve të BH (BHJ), Shoqata e Gazetarëve Kroatë (CJA), Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës (AJK). ), Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë (SHGM) dhe Sindikata e Mediave të Malit të Zi (TUMM).

Të gjitha rastet e gjetura në Platformë pas paralajmërimit të rrjetit SafeJournalists:

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637504;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637047;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637704;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637566;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637182;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637517;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637171;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637349;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637458;globalSearch=false

https://fom.coe.int/en/alerte/detail/107637797;globalSearch=false

Burimi: SafeJournalists/Anka Kovačević