Koalicija za slobodu medija: Naši stavovi su jasni još iz vremena rada na Medijskoj strategiji

0
115
Source/Author: NUNS

Nakon izjave premijerke Ane Brnabić, u kojoj tvrdi da nije jasno kakve zamerke medijska zajednica ima u vezi sa nacrtima Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima, Koalicija za slobodu medija podseća da je učestvovala u svim procesima donošenja medijskih politika i medijskih zakona u Srbiji, sa ciljem da doprinese da okruženje za slobodan rad novinara i medija bude povoljniji.

U tim procesima naše pozicije su bile jasne, a u više navrata smo ih javno iznosili. Detaljne komentare na oba predloga zakona smo poslali u toku javne rasprave i javno ih objavili na svojim sajtovima.

Smatramo da aktuelna Strategija razvoja sistema javnog informisanja i Akcioni plan koji je prati, predstavljaju saglasnost između relevantnih medijskih i novinarskih organizacija i Vlade Srbije o tome kako sfera javnog informisanja u Srbiji treba da se razvija u narednom periodu.

Naše pozicije prilikom učešća u obe Radne grupe za izradu Nacrta izmena i dopuna Zakona o javnom informisanju i medijima, kao i prilikom javne rasprave o Nacrtima Zakona o javnom informisanju i medijima i Zakona o elektronskim medijima, nisu se promenile. Određena rešenja u predlozima ovih zakona odstupaju od Strategije razvoja sistema javnog informisanja i kao takva predstavljaju korak u nazad u odnosu na dogovor koji smo postigli prilikom donošenja Strategije.

U toku javne rasprave povodom izmena ova dva zakona smo jasno ukazivali na koji način smatramo da se ponuđena rešenja mogu poboljšati. Ukoliko Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ne želi da Vladi predloži zakone sa kojima medijska zajednica nije saglasna, pozivamo Ministarstvo da još jednom razmotri predloge Koalicije za slobodu medija, na koje ukazujemo tokom čitavog procesa donošenja izmena ova dva zakona.

S obzirom da je proces donošenja ovih zakona dostigao tačku sa koje bi bilo vrlo štetno vraćati se u nazad, spremni smo da u konstruktivnoj i iskrenoj atmosferi, sa predstavnicima Ministarstva informisanja i telekomunikacija i drugim kolegama koje su učestvovale u donošenju predloga zakona, još jednom razmotrimo predložena rešenja kako bismo pokušali da pronađemo svima prihvatljiva rešenja, bez pritisaka i uslovljavanja.

Ponovo dostavljamo tekst komentara na predloge zakona, koje smo dostavili Ministarstvu informisanja i telekomunikacija tokom javne rasprave:

Komentari Koalicije na Zakon o elektronskim medijima