Koalicija za slobodu medija: Objaviti kriterijume za izbor nezavisnih medijskih stručnjaka

0
278

Članice Koalicije za slobodu medija izražavaju svoju duboku zabrinutost zbog činjenice da je Ministarstvo za kulturu i informisanje (MKI)  i ove godine nastavilo sa praksom iz prethodnih godina, da u konkursne Komisije koje će ocenjivati medijske projekte prispele na deset raspisanih konkursa, imenuje medijske stručnjake za koje nije jasno na osnovu kojih kriterijuma su izabrani.

Takva praksa MKI obesmišljava značaj konkursa koji treba da doprinesu kvalitetu javnog informisanja koje je od javnog značaja, jer se poverava ljudima za koje se ne može utvrditi da li imaju stručnog i praktičnog znanja da ocenjuju prispele projekte.

U pitanju su „medijski stručnjaci“ koje za članove Komisija na konkursima lokalnih samouprava i MKI kandiduju medijska udruženja čija je jedina delatnost – kandidovanje članova Komisija i raspodela budžetskog novca po „burazerskom“ principu i spiskovima podobnih medija.

Prema objavljenim rešenjima o imenovanju članova komisija jedan broj takvih kandidata MKI ove godine promoviše kao „nezavisne medijske stručnjake“, održavajući tako privid da su sva novinarska i medijska udruženja izbalansirana po zastupljenosti svojih kandidata u konkursnim komisijama, shodno broju svojih članica i značaja na medijskoj sceni Srbije.

Ukazujemo da MKI nije poštovalo zahtev da javno objavi biografije svih predloženih kandidata/tkinja za članove konkursnih komisija, kako bi javnost imala uvid u stručne kompetencije izabranih članova komisija u odnosu na one kojima MKI nije poklonilo poverenje da budu članovi komisija.

Time MKI deluje suprotno Medijskoj strategiji koju je usvojila Vlada Srbije i doprinosi daljem gubitku poverenja u iskrene namere države Srbije da se medijska scena u Srbiji uredi na principima profesionalnosti, stručnosti i javnog interesa.

Pozivamo MKI da objavi po kojim kriterijumima se biraju nezavisni medijski stručnjaci za spomenute Komisije.

Podsećamo javnost da su članice Koalicije za slobodu medija i u razgovoru sa nadležnim institucijama i kroz rad u radnoj grupi kako za izradu medijske strategije, tako i za implementaciju tog dokumenta, ukazivale na zloupotrebu mehanizma sufinansiranja proizvodnje medijskih sadržaja.

Formalna primena zakonskih i drugih propisa nije dovoljna da bi se povratilo poverenje u institucije, neophodno je da se prekine narušavanje integriteta procesa.  Članice Koalicije za slobodu medija i formalno su zatražili uvid u pristigle prijave za medijske stručnjake kao i informacije o kriterijumima izbora istih.

Članovi Koalicije za slobodu medija su Asocijacija medija, Asocijacija onlajn medija (AOM), Nezavisno društvo novinara Vojvodine (NDNV), Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS), Poslovno udruženje Asocijacija lokalnih i nezavisnih medija „Lokal Pres“ i Slavko Ćuruvija Fondacija.

Beograd, Novi Sad, Kragujevac, 02. april 2021.