PODGORICA, 08.04.2024. – Vrhovni državni tužilac Milorad Marković dostavio je svim državnim tužilaštvima obavezujuće uputstvo za postupanje u slučajevima prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistva novinara i napada na imovinu medija, saopšteno je iz Vrhovnog državnog tužilaštva (VDT).

Iz VDT-a su kazali da se uputstvom, koje je izrađeno nakon detaljne analize dosadašnje prakse, državna tužilaštva obavezuju da hitno intenziviraju rad u predmetima formiranim povodom napada na novinare i imovinu medija.

“A rukovodioci državnih tužilaštava da, u predmetima u kojima izviđaji/istrage neopravdano dugo traju, daju pisana obavezujuća uputstva postupajućim državnim tužiocima”, kaže se u saopštenju.

Ističe se da su rukovodioci, takođe, dužni da u predmetima u kojima je nastupila zastarjelost krivičnog gonjenja zatraže od postupajućih državnih tužilaca detaljno izjašnjenje o razlozima zbog kojih je nastupila zastarjelost i o tome obavijeste vrhovnog državnog tužioca.

Iz VDT-a su kazali da se, uputstvom Markovića, postupajući državni tužioci obavezuju se da neposredno rukovode uviđajem i da u toku trajanja postupka aktivno sarađuju sa oštećenima i ujedno ih obavještavaju o svim preduzetim radnjama.

“Na osnovu uputstva rukovodioci državnih tužilaštava dužni su da, nakon dostavljanja izvještaja o radu Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama slučajeva prijetnji i nasilja nad novinarima, ubistava novinara i napada na imovinu medija, u roku od sedam dana, VDT-u dostave komentare na preporuke Komisije”, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je Marković odredio koordinatora za praćenje primjene Uputstva i saradnju sa Komisijom.

 

IZVOR: Agencija MINA