Mbahet punëtoria dyditore për raportimin e shkeljeve të të drejtave të gazetarëve

0
24

Në Prishtinë, më 24 dhe 25 qershor, u mbajtë punëtoria për monitorimin dhe raportimin e shkeljeve të të drejtave të gazetareve.

Punëtoria që ligjëruese pati Neda Chalovska Dimovska, u mbajtë për hulumtuesit e Platformës Rajonale të Ballkanit Perëndimor, Safe Journalists – anëtare e së cilës është edhe Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës.

Hulumtuesit diskutuan për dhunën në baza gjinore, format e saj, si ndikon tek gazetaret pabarazia gjinore dhe dhuna në baza gjinore, si duhet të parashtrohen pyetjet tek gazetaret që janë viktima të dhunës apo ngacmimeve, si duhet të raportohen, e tema të tjera.

Si rezultat i kësaj punëtorie, në vitin pasues do të publikohet një raport me fokus për të drejtat e gazetareve.