Mbi raportin vjetor të transmetuesit publik në Kuvendin e Shqipërisë

0
32
Source/Author: SJ
Source/Photo: SJ

Paraqitja e raportit vjetor të transmetuesit publik (RTSH) para Komisionit Parlamentar për Edukimin dhe Mjetet e Informimit Publik më 24 qershor 2024 u prit me kritika të konsiderueshme nga deputetët e opozitës. Ata pretenduan se nuk janë zbatuar rekomandimet e mëparshme parlamentare dhe ngritën shqetësime lidhur me menaxhimin e personelit dhe transparencën financiare të RTSH-së.

Drejtori i Përgjithshëm i RTSH-së, Alfred Peza, i hodhi poshtë këto pretendime, duke i cilësuar si lajme të rreme. Ai pohoi se 75% e 166 largimeve të fundit të stafit ishin vullnetare, duke ofruar një ndarje të detajuar: 21 dalje në pension, 89 dorëheqje, 44 largime procedurale dhe 12 braktisje të vendit të punës.

Megjithatë, të dhënat zyrtare nga Inspektorati Shtetëror i Punës paraqesin një narrativë të ndryshme. Si përgjigje ndaj një kërkese për informacion, Inspektorati zbuloi se ka marrë gjashtë ankesa për pushim të paligjshëm nga stafi i RTSH-së që nga qershori 2023. Inspektimet pasuese rezultuan në paralajmërime zyrtare të lëshuara për RTSH-në për shkelje të legjislacionit të punës dhe sigurimeve shoqërore.

Gjatë këtij viti, me më shumë se 30 gazetarë dhe staf mediash që kanë dalë publikisht për të denoncuar mungesën e procesit të rregullt në largimin e stafit nga RTSH. Kjo rritje e ankesave sugjeron një model më të gjerë të shkeljeve të mundshme të punës brenda transmetuesit publik. Një seancë e posaçme dëgjimore me profesionistë të medias dhe gazetarë të larguar nga puna u organizua më 17 maj me deputeten Ina Zhupa për të diskutuar çështjen.

Këto gjetje mbështesin shqetësimet e ngritura më parë nga Rrjeti i Gazetarëve të Sigurt (SJN), i cili ka dokumentuar raporte nga gazetarë që pretendojnë se janë larguar pa proces të rregullt. Është për t’u vënë në dukje se letra zyrtare e shqetësimit e SJN-së drejtuar RTSH-së lidhur me këto pretendime mbetet pa përgjigje, duke ngritur pyetje rreth transparencës së transmetuesit dhe vullnetit për t’i adresuar këto çështje.

Kjo situatë thekson rëndësinë e sigurimit të mbikëqyrjes së duhur dhe respektimit të ligjeve të punës brenda sektorit publik të transmetimeve në Shqipëri, si dhe nevojën për dialog të hapur dhe transparencë në trajtimin e këtyre çështjeve kritike.

Duke pasur parasysh seriozitetin e këtyre shqetësimeve, SJN bën thirrje për një mbikëqyrje më të shtuar parlamentare të RTSH-së. Komisioni parlamentar përgjegjës për çështjet e medias duhet të marrë në konsideratë krijimin e një task force të dedikuar për hetimin e këtyre pretendimeve dhe monitorimin e përputhshmërisë së RTSH-së me ligjet e punës dhe rekomandimet parlamentare. Ky mekanizëm i zgjeruar mbikëqyrjeje mund të ndihmojë në sigurimin e një përgjegjshmërie dhe transparence më të madhe në operacionet e transmetuesit publik shqiptar, duke mbrojtur si të drejtat e profesionistëve të medias ashtu edhe integritetin e shërbimeve publike mediatike.