Ministar informisanja: Usvojićemo amandmane koje smo dogovorili sa Evropskom komisijom

0
32
Source/Author: Beta/Danas

Ministar informisanja i telekomunikacija Mihailo Jovanović izjavio je danas da će biti usvojeni amandmani na medijske zakone koji su dogovoreni sa Evropskom komisijom.

„Amandmane koje ćemo usvojiti tiču se dodatnih mera zaštite kada je u pitanju Telekom Srbija, odnosno osnivanje medija kada je u pitanju država“, rekao je Jovanović u skupštini Srbije, gde je u toku rasprava, između ostalog, i o medijskim zakonima.

Naveo je da će u više članova medijskih zakona biti dodato da osnivač medija može da bude društvo kapitala koje obavlja delatnost elektronskih komunikacija, odnosno „Telekom Srbija“, pod uslovom da nije korisnik državne pomoći.

„Državne pomoći u smislu zakona o potvrđivanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između evropskih zajednica i njihovih država sa jedne strane i Republike Srbije sa druge strane, odnosno zakona koji reguliše kontrolu državne pomoći“, kazao je ministar.

Dodao je da će se državna pomoć ocenjivati na osnovu kriterijuma koji proističu iz primene pravila konkurencije koja se primenjuju u Evropskoj uniji.

„Potpuno ćemo usaglasiti naše predloge zakona sa zakonodavstvom EU i uvesti takve mere zaštite koji nam obezbeđuju da Telekom Srbija nikad neće primati državnu pomoć“, rekao je Jovanović.