Ministarstvo prekoračilo rok za objavljivanje rezultata medijskih konkursa

0
25
Source/Author: UNS

Ministarstvo informisanja i telekomunikacija ni tri dana po isteku roka nije objavilo rezultate devet konkursa za sufinasniranje medijskih projekata iz oblasti javnog informisanja.

Kako je saopštilo Udruženje novinara Srbije, rok za donošenje Odluke o raspodeli sredstava, po Pravilniku o sufinansiranju projekata za ostvarivanje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, je 90 dana od dana zaključenja konkursa, odnosno 11. jul 2023. godine.

Ministarstvo je konkurse raspisalo 13. marta 2023. godine, a rok za podnošenje prijava bio je 12. april 2023. godine.

Na pitanje UNS-a kada će objaviti rezultate, s obzirom na to da je rok istekao, iz Ministarstva nismo dobili odgovor.

Inače, medijski konkursi raspisuju se za projekte, odnosno izveštavanje i aktivnosti u tekućoj godini. S obzirom na to da još uvek nisu objavljena ni rešenja o raspodeli sredstava, a da nakon toga slede i revidiranja budžeta i potpisivanje ugovora, ne može se očekivati da mediji koji dobiju novac na konkursu sa realizacijom projekata počnu pre avgusta ili septembra. Tako se ulazi u četvrti kvartal godine i obesmišljava ideja projektnog sufinansiranja medija, dodali su.

„UNS se pri pisanju, kako medijskih zakona i Pravilnika iz oblasti projektnog sufinansiranja, tako i Medijske strategije, zalagao da se propiše obaveza raspisivanja medijskih konkursa početkom godine, kako bi mediji na vreme dobili novac i imali čitavu godinu za sporovođenje projekata“, istakli su.

Podsećaju da je Ministarstvo informisanja i telekomunikacija raspisalo ove godine devet konkursa za sufinansiranje medijskih projekata, za koje je izdvojeno 310 miliona dinara, što je isti iznos kao i prošle godine.

Za razliku od 2022, ove godine nije raspisan konkurs za medijski sadržaj u oblasti kulture, pa su tim novcem uvećana sredstva za ostalih devet konkursa.

Raspisani su konkursi za sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja za radio, televiziju, internet, štampane medije i servise novinskih agencija, za elektronske medije čiji izdavači imaju sedište na teritoriji AP Kosovo i Metohija, za sadržaj namenjen osobama sa invaliditetom, kao i za projekte za unapređivanje profesionalnih i etičkih standarda.

Tradicionalno, raspisan je i konkurs za proizvodnju medijskih sadržaja na jezicima nacionalnih manjina, kao i konkurs sufinansiranje proizvodnje medijskih sadržaja namenjenih pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona.

Najveće povećanje sredstava u odnosu na prošlu godinu je u Konkursu za sufinansiranje projekata organizovanja i učešća na stručnim, naučnim i prigodnim skupovima i unapređenju profesionalih i etičkih standarda. Ove godine, za ovaj konkurs izdvojeno je 30 miliona, 12 miliona dinara više nego prošle godine.

Za štampane medije i servise novinskih agencija izdvojeno je 42 miliona dinara, sedam miliona više nego u 2022. godini, a za televizije 75 miliona, pet miliona više nego lane. Budžet konkursa za internet medije veći je za četiri miliona u odnosu na prošlu godinu i iznosi 34 miliona dinara, koliko je opredeljeno za radio, odnosno, dva miliona više nego prošle godine.

Za sufinansiranje projekata medijskih sadržaja namenjenih osobama sa invaliditetom izdvojeno je 15 miliona dinara, za medijske sadržaje na jezicima nacionalnih manjina 41 milion, za projekte namenjene pripadnicima srpskog naroda u zemljama regiona 29 miliona, a za medije koji imaju sedište na teritoriji Kosova i Metohije 10 miliona dinara. Budžeti ova četiri konkursa su isti kao i prošle godine.