Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Njësiti Special i Policisë së Kosovës trajnojnë gazetarët e kameramanët rreth situatave kur raportojnë nga terrene me tension

0
68

Gazetarë dhe kameramanë medieve qendrore e lokale, nga data 24 prill e deri më 30 prill, kanë qenë pjesë e trajnimit për raportimin nga tubimet publike, protestat dhe situatat me rrezikshmëri.

Trajnimi i cili u organizua nga Misioni i OSBE-së në Kosovë dhe Njësiti Special i Policisë së Kosovës – NJSO, me kërkesë të Asociacionit të Gazetarëve të Kosovës, pati për qëllim t’i mësojë gazetarët, kameramanët dhe fotografët si të sillen në rastet kur raportojnë nga protestat dhe krizat, në mënyrë që të qëndrojnë të sigurtë.

Trajnimi përfshiu sesione interaktive dhe shkëmbim të përvojave me trajnerët e Njësisë Speciale të Policisë së Kosovës, duke u fokusuar në përmirësimin e aftësive të pjesëmarrësve për raportimin e sigurt nga protestat dhe situatat me rrezikshmëri.

Përveç trajnerëve të Njësisë Speciale, pjesë e këtij takimi ishte edhe kameramani Sylejman Kllokoqi, i cili ndau me kolegët përvojën e tij dhjetëvjeçare për raportimin nga luftërat dhe konfliktet.

Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës falënderon për gatishmërinë Misionin e OSBE-së dhe Policinë e Kosovës që të organizojë një trajnim të tillë, si dhe të gjithë kolegëve që ishin pjesë e tij.