„Novinari su važni“: Savet Evrope pokreće kampanju za bezbednost novinara

0
90
Source/Author: Council of Europe

Savet Evrope pokrenuo je kampanju za bezbednost novinara na celom kontinentu koja će se voditi pod sloganom „Novinari su važni“ (“Journalists matter”), a čiji je cilj unapređenje bezbednosti novinara i zaštita slobode medija širom kontinenta, kao i podizanje svesti o ulozi koju novinari igraju u očuvanju demokratskog i pluralističkog društva.

Kampanja, za koju se očekuje da će trajati do kraja 2027. godine, bavi se kontinuiranom degradacijom slobode štampe širom Evrope, koja se ogleda u sve većem broju slučajeva nasilja i zastrašivanja novinara i nekažnjivosti prekršilaca. Platforma Saveta Evrope za promovisanje zaštite i bezbednosti novinara izveštava o ovom trendu godinama: registrovala je više od 1.600 upozorenja u vezi sa ozbiljnim pretnjama bezbednosti novinara i slobodi medija u Evropi od 2015.

Generalna sekretarka Saveta Evrope Marija Pejčinović Burić rekla je: „Gotovo je nemoguće zamisliti pravu demokratiju bez raznovrsnih i nezavisnih medija koji deluju kao „javni čuvari“ i generišu javnu debatu. Kampanjom želimo da pomognemo vladama da zaštite novinare kako bi mogli da rade svoj posao bez nepotrebnog mešanja, bez zastrašivanja i nasilja, i da obavljaju svoju suštinsku ulogu u društvu.

Glavni cilj kampanje je unapređenje bezbednosnih uslova u kojima novinari rade širom Evrope, posebno kroz usvajanje i sprovođenje nacionalnih akcionih planova za zaštitu novinara i unapređenih pravnih i institucionalnih standarda. Drugi ključni ciljevi kampanje su uspostavljanje delotvornih pravnih lekova na nacionalnom nivou za rešavanje kršenja slobode medija, unapređenje istrage zločina protiv novinara i obezbeđivanje odgovarajućeg sankcionisanja počinilaca.

Kampanja je uglavnom usmerena na novinare, savete za štampu, organizacije aktivne u promovisanju i zaštiti slobode medija, medije, sudije, tužioce, organe za sprovođenje zakona, javne službenike, političare, civilno društvo i obrazovne institucije, ali će dopreti i do šire javnosti.

Kampanja je pokrenuta prvog dana međunarodne konferencije organizovane u Rigi, u okviru letonskog predsedavanja Komitetom ministara Saveta Evrope, pod temom „Pero je moćnije od mača? Suočavanje sa današnjim izazovima za slobodu izražavanja i bezbednosti novinara”.

Saopštenje – „Novinari su važni“: Savet Evrope pokreće kampanju za bezbednost novinara ovde (eng).

Video o zaštiti novinara ovde.