Novinari zabrinuti zbog izmjena zakona: Hoće li se još duže čekati informacije?

0
425
Source/Author: InfoBijeljina

SARAJEVO, 27.04.2021. – Prednacrt Zakona o slobodi pristupa informacijama (ZoSPI) u BiH u pojedinim dijelovima ugrožava stečena prava i dostignuća u ovom segmentu, a jedno od mogućih ograničenja jeste mogućnost da se sadašnji rok od 15 dana za postupanje po zahtjevima za pristup informacijama produži na još 15 dana.

“To praktično znači da bi na informacije od institucija, stranke mogle čekati i više od 30 dana”, kažu za portal InfoBijeljina iz Udruženja “BH novinari”.

Kako dodaju, prednacrt ZoSPI ne prepoznaje ni jednu kategoriju odstupanja u pristupu informacijama, a posebno ne prepoznaje novinare odnosno novinarke i medijske radnike odnosno radnice koji u svrhe dnevnih izvještavanja ne bi smjeli čekati na informacije u ovoliko dugom vremenskom okviru.

“Takođe se navodi da drugostepeni organ u postupcima za ostvarivanje prava na pristup informacijama, umjesto Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH, vrši Žalbeni savjet pri Savjetu ministara koji nije nezavisno tijelo. Institucija ombudsmana za ljudska prava je potpuno izostavljena iz Prednacrta, iako je to jedina nezavisna institucija koja je do sada pratila primjenu ZoSPI”, ističu iz Udruženja BH novinari.

Naglašavaju da Prednacrt ni na jednom mjestu ne predviđa edukaciju službenika i institucija, što je još jedan od nepodesnih elemenata trenutnog prednacrta ZoSPI.

“Trenutni prednacrt ZoSPI ako bude usvojen u ovom ‘obliku’, dodatno će otežati pristup informacijama novinarima odnosno novinarkama i medijskim djelatnicima odnosno djelatnicama zbog dosta spornih odredbi. Jedna od spornih odredni jeste predloženi član 25 prednacrta ZoSPI koji trenutni zakonski rok od 15 dana, može produžiti na dodatni 15 dana za dostavu informacija po zahtjevu stranke za pristup informacijama. Trenutni ZoSPI ne prepoznaje novinare odnosno novinarke i medijske djelatnike odnosno djelatnice, kao zasebnu kategoriju za koju bi ti rokovi bili kraći”, ističu iz Udruženja “BH novinari”.

“BH novinari” su poslali prijedloge i komentare na prednacrt ZoSPI, zajedno s drugim organizacijama civilnog društva. “BH novinari” su, kako ističu, izričito tražili izmjenu i dopunu člana 25 prednacrta ZoSPI glede rokova koji moraju biti skraćeni ako informacije potražuju medijski radnici.

Kako dodaju, u cilju poštivanja demokratskih principa, kao i redovnog i objektivnog medijskog izvještavanja, novinari i medijski radnici pristup na informaciju od strane nadležnih institucija trebaju dobiti po poslatom zahtjevu bez odlaganja ili najkasnije u roku od tri dana.

Odnosno, medijski radnici, u svrhu prikupljanja informacija od strane javnih institucija za potrebe dnevnog informisanja šire javnosti i osiguranja poštovanja slobode javnog izražavanja, pristup informacijama trebaju dobiti u najkraćem mogućem roku.

„Informisanje šire javnosti o radu i funkcionisanju institucija je zasnovano na načelima objektivnosti, transparentnosti i pravovremenosti. Navedena načela su osnov svake demokratski uređene države“, napominje u izjavi za portal InfoBijeljina Vildana Džekman, pravnica u Liniji za pomoć novinarima u Udruženju BH novinari.