Novinarska i medijska udruženja: Tražimo pokretanje postupka za razrešenje članova Saveta REM-a

0
63

Novinarska i medijska udruženja i sindikati traže pokretanje postupka za razrešenje članova Saveta REM-a zbog dugogogdišnje aktivnosti koja je u suprotnosti sa članom 5. Zakona o elektronskim medijima. 

REM direktno krši odredbe tog člana jer  – „ne doprinosi očuvanju, zaštiti i razvoju slobode mišljenja i izražavanja i ne štiti interes javnosti u oblasti elektronskih medija i ne štiti korisnike usluga elektronskih medija.

Dole potpisane organizacije smatraju da je najnovijom odlukom o dodeli dozvole za pružanje medijskih usluga putem kablovske i IPTV mreže  “Insajder tim d.o.o.” izdavaču dnevnog lista „Informer“,  Regulatorno telo za elektronske medije (REM) definitivno obesmislio svoje postojanje jer se osiono suprostavlja zakonima koji uređuju  rad ovog tela, kao i podzakonskim aktima koje je sam REM usvojio.

Podsećamo da je ovaj list, koji je šampion u krešenju Etičkog kodeksa, od početka 2020. godine dobio je najmanje 18,3 miliona dinara javnog novca na konkursima za medijske projekte. Poslednji monitoring Saveta za štampu pokazuje da je ovaj list u periodu od oktobra 2022. godine do kraja januara 2023. godine 512 puta prekrčio Kodeks novinara Srbije.

Nažalost ovo je još samo jedan u nizu pokazatelja nelegalnog i nelegitimnog ponašanja REM – a. Podsećamo, iako su stručne službe REM-a svakog meseca beležile brojne prekršaje u emitovanju svih televizija koje imaju nacionalnu dozvolu za emitovanje, a posebno PINK i Happy, REM im je prošlog leta ponovo dodelio dozvole za nacionalno pokrivanje. Ove televizije se nisu pridržavale prethodnog elaborata koji je sadržao obavezno emitovanje dečijeg i naučno-obrazovnog programa. Sa istom praksom nastavili su i u novom ciklusu što pokazuje najnoviji izveštaj REM – a predstavljen na prošlonedeljnoj sednici Odbora za kulturu i informisanje u kojem se konstatuje da je za tri meseca ove godine udeo dečjeg programa u ukupnom programu na Pinku bio oko 0,02%, a na Hepiju 0,01%. Kada su prošle godine konkurisali za novu dozvolu, predstavnici televizije Hepi obećali su da će im udeo dečjeg sadržaja biti 5% od ukupnog programa dok su predstavnici Pinka obećali da će kulturni, dečji i naučno-obrazovni program biti zastupljen sa minimum 20% u programu.

Savet REM – a je u prekšaju već više od šest meseci, odnosno od 2. decembra kada je istekao zakonom predviđen rok za petu dozvolu za nacionalnu pokrivenost.

Na jučerašnjoj sednici jedna od poslednjih tačaka dnevnog reda bila je dodela dozvole za rad Insajder timu. Stručna služba nije dostavila na uvid podnetu dokumentaciju neophodnu za odlučivanje, a Savet je bez uvida u dokumentaciju koja se odnosi na predloženu programsku koncepciju, tzv, elaborat, ipak doneo odluku o dodeli dozvole. Uvid u elaborat tražila je i dobila samo jedna članica Saveta, Judita Popović. Ovakav odnos prema radu još jedan je dokaz zašto ovo telo ne ispunjava svoju zakonom propisanu ulogu.

Zato ove organizacije smatraju da je jedino rešenje da članovi i članice Saveta REM-a treba kolektivno podnesu ostavke usled neostvarivanja odredaba zakona, zanemarivanja javnog interesa i promocije političkog uticaja vlasti. Uostalom državnim akcionim planom, nakon usvajanja novog Zakona o elektronskim medijima, a koji upravo treba da bude stavljen na javnu raspravu i uđe u proceduru usvajanja, predviđeno je isključivanje državnih organa iz predlaganja kandidata za članove Saveta REM-a i izbor novog Saveta REM – a.

Koalicija za slobodu medija smatra da ovakvo selektivno korišćenje javnog dobra predstavlja uvredu za zdrav razum i novinarsku profesiju jer pokazuje selektivnu primenu zakona i pravila, tj. da pravila ne važe za privilegovane medije u službi vladajućeg režima. Ova odluka je najava daljeg sunovrata medijske scene u Srbiji, koja će doprineti daljem kulturnom i svakom drugom propadanju celokupnog društva. Umesto medijskog pluralizma, dobili smo nastavak medijskog mraka i zato zahtevamo da članovi REM-a kolektivno podnesu ostavku.

 

Potpisnici

Nezavisno udruženje novinara Srbije

AOM

ANEM

Slavko Ćuruvija Fondacija

Nezavisno društvo novinara Vojvodine

Lokal press

AS Medija

SINOS

GS KUM „Nezavisnost“

UNS