Novo odlaganje suđenja za ubistvo Ćuruvije: Sudsko veće preti da će Radonjiću i Romiću dodeliti branioca po službenoj dužnosti

0
339

BEOGRAD, 23.03.2021. – Advokatica Zora Dobričanin Nikodinović ponovo nije došla na suđenje i traži da se ono nastavi tek u maju, pošto se oporavi od posledica zaraze kovidom. Kako nije dostavila opravdanje za prethodni nedolazak, predsednica sudskog veća Snežana Jovanović poručila je da advokatica neće sama odlučivati kada će dostaviti medicinsku dokumentaciju o svojoj bolesti

Danas je, pola godine nakon što je počelo ponovljeno suđenje za ubistvo novinara i izdavača Slavka Ćuruvije, održano tek šesto ročište glavnog pretresa.

Uoči obeležavanja pune 22 godine od ubistva (11. april 1999) teško je na ovo suđenje i tempo kojim se odvija gledati sa razumevanjem ili poverenjem u pravdu za novinara koji je streljan jer se hrabro suprotstavio zločinačkom režimu Slobodana Miloševića.

Okrivljeni bivši visoki funkcioneri i operativci Resora državne bezbednosti Radomir Marković, Milan Radonjić, Miroslav Kurak (u bekstvu), Ratko Romić i njihovi branioci danas su izneli primedbe tek na iskaze trećine svedoka koji su saslušani tokom prvostepenog postupka.

Ne može Dobričanin Nikodinović da postupa protiv naloga suda i da sama odlučuje kad će dostaviti dokumentaciju. Daću sad nalog po drugi put i neću više ništa dodavati. Ukoliko u roku od tri dana ne dostavi opravdanje, snosiće posledice (sudija Snežana Jovanović)

Broj svedoka o kojima su se izjasnili odredila je, paradoksalno, odsutna Zora Dobričanin Nikodinović, Radonjićeva i Romićeva advokatica. Ona se ni danas, zbog bolesti od kovida 19, nije pojavila na suđenju. Ovlastila je Markovićevog advokata Vladimira Marinkova da prenese njene primedbe na iskaze 24 svedoka. Toliko je, kako je sud obavestio pripravnik iz njene kancelarije, uspela da spremi nakon izlaska sa Infektivne klinike.

Zbog reakcije na vakcinu ili bolesti, to sad više nije lako raščivijati na osnovu onoga kako je sud do sada obaveštavao njen pripravnik, već su odložena dva ročišta u martu.

Predsednica sudskog veća Snežana Jovanović bila je danas vidno iznervirana što Dobričanin Nikodinović još nije dostavila medicinsko opravdanje za ta dva otkazana ročišta (1. i 3. mart), ali i zato što je punomoćje dala advokatu Marinkovu za samo jedan dan, iako su ranije bila zakazana suđenja tokom još tri dana ove nedelje.

Ta tri ročišta ponovo su zbog advokatice Zore Dobričanin Nikodinović morala danas da budu otkazana. Ona je to opravdala time što se u medicinskoj dokumentaciji, koja je dostavljena, a koja obuhvata period od 12. do 19. marta, preporučuje mirovanje još mesec i po dana.

Predsednica veća preti određivanjem advokata po službenoj dužnosti

Sudija Snežana Jovanović je, uz upozorenje da advokat ne može da se oglušava o naredbe suda i sam odlučuje kada će i koju medicinsku dokumentaciju dostaviti, naredila da Zora Dobričanin Nikodinović u roku od tri dana dostavi opravdanje za 1. i 3. mart.

„Dostaviće dokumentaciju kad se završi lečenje“, rekao je pripravnik Zore Dobričanin Nikodinović.

„Ne može da postupa protiv naloga suda i da sama odlučuje kad će dostaviti dokumentaciju. Daću sad nalog po drugi put i neću više ništa dodavati. Ukoliko u roku od tri dana ne dostavi opravdanje, snosiće posledice propuštanja rokova“, rekla je sudija Jovanović.

Zapretila je i da će okrivljenima Radonjiću i Romiću dodeliti branioca po službenoj dužnosti ukoliko se na narednim ročištima, zakazanim za 20, 21. i 23. april ne pojavi Zora Dobričanin Nikodinović ili njena zamena.

Inače, u spisima predmeta postoji punomoćje za zamenika Zore Dobričanin Nikodinović. Sudija Jovanović je to nekoliko puta ponovila i utoliko ovo poigravanje sa otkazivanjem ročišta biva još manje razumljivo i prihvatljivo.

Groteskno je, na kraju, nakon što je sudija Jovanović zakazala aprilska ročišta, delovala upadica pripravnika Zore Dobričanin Nikodinović da je „Zora tražila da se sačeka do maja“.

Sudija Jovanović se obratila i okrivljenima Radonjiću i Romiću savetom da utiču na to da njihova odbrana bude zastupljena:

„U vašem je interesu da ovaj proces teče normalnim tokom. Ukoliko sud bude odredio advokata po službenoj dužnosti, to će uticati na produženje krivičnog postupka.“

Novo osporavanje svedoka koji je video Legiju u štabu RDB

Odbrana je na današnjem ročištu davala kritičke primedbe i osporavala verodostojnost svedočenja operativaca Službe državne bezbednosti koji su na terenu pratili Slavka Ćuruviju pred ubistvo.

Očekivano su napadani svedoci koji su svedočili da su videli Milorada Lukovića Legiju u štabu RDB-a na Senjaku u martu 1999. godine, pošto je Radomir Marković tvrdio da se on sa njim sreo tek posle ubistva Ćuruvije, 17. aprila.

Za optužnicu je ključno svedočenje Legije da je u štabu RDB-a razgovarao sa Radetom Markovićem i da ga je Marković tada vrbovao da ubije Ćuruviju, kao i njegovo svedočenje da je Marković 2000. rekao da su Kurak i Romić izvršili ovo naručeno ubistvo. Odbrana ovo ponovo pokušava da ospori, kao i tokom prvostepenog postupka.

Danas su takođe osporavani i kritikovani svedoci, operativci, koji su svedočili o tome da su videli čuveni beli golf koji je neposredno pre ubistva zadužio Romić, kao i oni koji su svedočili da je praćenje Ćuruvije bilo neuobičajeno, pošto je Radonjić zahtevao da bude obaveštavan i o najmanjoj promeni na terenu.

Odbrana je insistirala da su iskazi operativaca koji optužuju Markovića, Radonjića i Romića ispitivani u policiji ili BIA i po deset sati, da je nad njima primenjena tortura, da im nije dopuštano da piju lekove koji su im prepisani i da su svedočili pod pritiskom.

Takođe su za neke od svedoka tvrdili da su svedočili tendenciozno i na osnovu onoga što su pročitali u medijima ili na osnovu neproverenih glasina, kao i da su im postavljana pitanja koja navode na određene odgovore.

Posebno su bile oštre primedbe na svedočenje Ratka Ljubojevića koji je 2016. godine svedočio da je u martu 1999. video Legiju kod Radomira Markovića na Senjaku.

Advokat Vladimir Marinkov je ocenio da je Ljubojevićevo svedočenje hronološki nesaglasno i da je nelogično jer je, kako je rekao, „nosio Legiji koverat na pumpu na Autokomandi, a ne u štab, gde je video samo Legijinu pratnju“.

„Nije video Ulemeka u štabu i to ne može da posvedoči“, rekao je Marinkov.

Radomir Marković je takođe negirao Ljubojevićevo svedočenje.

„Ljubojević je dva puta video, te nije video, te je video na Autokomandi. Bio je nesiguran. Cela ta njegova priča nema nikakvog smisla. Mi smo se videli šest dana nakon ubistva Ćuruvije“, rekao je Marković.

Inače Ljubojević je u trenutku ubistva Slavka Ćuruvije bio šef smene u Devetom odeljenju koje je pratilo Ćuruviju. Svedočio je da je nekoliko dana nakon ubistva od kolega čuo da je, neposredno pre nego što je praćenje prekinuto u Ulici Ive Lole Ribara (danas Svetogorska) viđen beli golf, koji je dat na korišćenje Ratku Romiću.

Milan Radonjić je takođe osporio kredibilitet ovog svedoka i izjavio danas da je Ljubojević govorio da se sastanak sa Legijom odigrao u martu, a da je „suština da u martu na Senjaku nije postojao štab“ i da je „formiran početkom aprila“.

Odbrana je imala oštre primedbe i na svedočenje operativca Nebojše Sokovića, šefa smene koja je poslednja pratila Ćuruviju u aprilu 1999, neposredno pre ubistva.

Okrivljeni Ratko Romić je čak izjavio:

„Svi su se izjasnili da su i Nebojša Soković i Ratko Ljubojević bili pod posebnim pritiskom. Niko od njih nije video golf, ni Miroslava Kuraka, ni mene.“

Osporeno je svedočenje operativca Vladimira Nikolića, za koga odbrana tvrdi da nije govorio na osnovu neposrednih saznanja, kao i da se „bavio mišljenjima“.

Za svedočenje Ljubiše Dragovića, koji je potvrdio da je beli golf dat Romiću, traženo je da se izdvoje sve izjave koje su date na osnovu navođenih pitanja.

Svedočenje Vladimira Nikolića, nekadašnjeg načelnika Odeljenja analitike beogradskog centra RDB-a, osporeno je sa stanovišta njegove navodne nemoralnosti i neprofesionalnosti. Naime, okrivljeni Milan Radonjić ga je doveo u vezu sa krađom izveštaja iz Službe i istakao kršenje pravila u slučaju kada je Radonjić naredio da se prisluškuje porodica Slavka Ćuruvije, nakon ubistva, a Nikolić taj nalog nije preneo.

Nikolić je svedočio da je Radonjićevo ponašanje tog dana bilo veoma neuobičajeno jer je na osnovu dnevnika dežurstava, koji je pedantno vodio tog dana dežurni načelnik Cvijetin Milinković, zaključio da je lično Radonjić, u tom trenutku načelnik beogradskog centra RDB-a, vodio akciju praćenja.

„Nakon njegovog naloga za prekid, ’objekat’ je bio ubijen“, svedočio je Nikolić i dodao:

„To je prvi put da se načelnik Centra bavi tako banalnom stvari.“

Advokat Marinkov je preneo ponovljeni zahtev Zore Dobričanin Nikodinović da se u Svetogorskoj ponovo veštači da li je iz automobila koji se kreće kolovozom, u retrovizoru moguće videti pločnik, kako je svedočio jedan od operativaca, Svetozar Mirčević, koji je rekao da je u retrovizoru automobila video Ćuruviju i Prpu kako ulaze u prolaz u kome će nekoliko sekundi kasnije Ćuruvija biti ubijen.

Odbrana je isticala delove svedočenja operativaca koji navodno dokazuju da beli golf nije viđen na licu mesta, da je sve rađeno po pravilima Službe i da se na dan ubistva ništa neuobičajeno, mimo pravila, nije događalo.

Takođe su insistirali na onim izjavama koje govore da tzv. šifarnik – bez koga Romić i Kurak ne bi mogli da shvate šifrovanu komunikaciju operativaca dok su, prema optužnici, sedeli u kolima i čekali trenutak za napad  – nije predat Romiću zajedno sa belim golfom.

PLAN SUDSKOG VEĆA: SAMO JOŠ DVA DANA ZA SVEDOKE

Predsednica sudskog veća Snežana Jovanović iznela je danas plan kako će izgledati dalja ročišta. Ona je rekla da će se izjašnjavanje o svedocima obavljati još dva radna dana, što je i logično, budući da su tokom današnjeg dana komentarisane izjave 32 svedoka. Nakon toga prelazi se na primedbe vezane za pisanu dokumentaciju.