OSCE takim me Grupin e Partnerëve të Medias

0
43
Source/Author: OSCE in AL / SJ AL
Source/Photo: OSCE In AL
Kërkuesja e Safe Journalists, Dr.Blerjana Bino ju bashkua takimit me partnerë të medias të organizuar nga OSCE Presence in Albania  me fokus të veçantë te çështjet e legjislacionit për median, ku u propozuan ndryshime në legjislacionin aktual të transmetimit.
Eksperti global i ligjit për median, Prof. Andrei Richter i Universitetit Comenius (Bratislavë) foli për “Rolin e rregullimit të medias në luftën kundër dezinformimit”, duke ofruar një analizë dhe perspektivë mbi rregulloret e BE-së të parashikuara për procesin e Shqipërisë dhe përshtatjen e ligjit të saj me Acquis të BE-së.
***
Grupi i Partnerëve të Medias – një bashkim organizatash vendase dhe ndërkombëtare që merren me median, i krijuar me nismën e Prezencës së OSBE-së në Shqipëri.