Platforma SafeJournalists po mban në Prishtinë, punëtorinë dyditore për monitorimin e shkeljeve të të drejtave të gazetareve

0
29
Source/Author: SJ
Source/Photo: SJ

Hulumtuesit e Platformës Rajonale të Ballkanit Perëndimor, SafeJournalists, në një punëtori dyditore që po mbahet në Prishtinë, do të trajnohen për monitorimin e shkeljeve të të drejtave të gazetareve.

Punëtoria ka ligjëruese eksperten e çështjeve gjinore, Neda Chalovska Dimovska.

Pjesa e parë e punëtorisë do të fokusohet në gjendjen aktuale të të drejtave të gazetareve në secilin shtet anëtarë të platformës, më pastaj do të diskutohet edhe për dhunën në baza gjinore, format e saj, si ndikon tek gazetaret pabarazia gjinore dhe dhuna në baza gjinore.