BH novinari: Vijeće RAK-a mora preispitati odluku o drakonskoj kazni za Face TV

  0
  129

  SARAJEVO, 06.02.2023. – Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari smatra da drakonska novčana kazna u iznosu od 15.000 KM koju je Regulatorna agencija za komunikacije (RAK) BiH izrekla protiv Face televizije iz Sarajeva predstavlja klasični pokušaj cenzure i ušutkivanja medija koji kritički preispituju odluke RAK-a i direktora ove Agencije, Draška Milinovića.

  Na web stranici RAK-a objavljeno je Rješenje o novčanoj kazni za Face TV zbog, kako se navodi u obrazloženju, nepoštivanja „općeprihvaćenih standarda pristojnosti u programskim sadržajima“. Face televizija je kažnjena nesrazmjerno visokom kaznom jer je urednik Senad Hadžifejzović u jednoj od svojih emisija, komentirajući postupak koji je RAK prethodno pokrenuo u vezi sa snimkom na kojem je Hadžifejzović navodno pitao treba li „ubiti“ Milorada Dodika, upotrijebio psovku („To je moj, naš posao. Draškaću ih dok sam živ. Cijeli život govorim javno uživo umiriti. Ne izvinjavam se. Je..te se Draško, Dodik, Bakir, Dragan, ostali.”) i sarkastično zaključio: „…Treba ga ubiti… Hadžifejzovića.“

  Podsjetimo, eksperti za vještačenje audio snimaka koje je angažovao RAK koncem novembra prošle godine dostavili su izvještaj RAK-u u kojem su naveli da je nemoguće utvrditi šta je Hadžifejzović tačno rekao, ali da je najvjerovatnije izgovorio „smijeni, smiri, um…“ – što odgovara i Hadžifejzovićevoj tvrdnji da je rekao „umiri“, a ne „ubiti“. Nakon ovog vještačenja RAK je bio primoran obustaviti postupak protiv Face TV, a time je u vodu pala i ranija najava Draška Milinovića o „rigoroznim mjerama“ koje će biti upotrijebljene protiv Hadžifejzovića zbog izjava o Dodiku.

  Upravni odbor Udruženja BH novinari naglašava da se korištenje psovki i neprimjerenog rječnika u medijskim sadržajima ne može i ne treba opravdavati, posebno u slučajevima kada se TV programi emitiraju prije 22 sata. Istovremeno, BH novinari podsjećaju kako je, radi zaštite slobode izražavanja i političke debate o pitanjima od javnog značaja, Evropski sud za ljudska prava iz Strasbourga zauzeo stajalište da zadaća medija nije samo pisanje o pozitivnim odlukama i pojavama, već mogu „šokirati, uvrijediti i uznemiriti“ svojim objavama, ukoliko ne postoje drugi načini da se skrene pažnja na pitanja od javnog značaja.

  Sada, nakon izricanja nesrazmjerno visoke kazne od 15.000 KM, sasvim je jasno da je direktor Milinović tražio razloge za ličnu osvetu prema Face TV i njenom vlasniku i uredniku Senadu Hadžifejzoviću. To je vidljivo i iz odluka RAK-a prema drugim medijima koji su počinili mnogo teža i ozbiljnija kršenja Kodeksa o audiovizuelnim medijskim uslugama, a kojima su izrečene znatno blaže sankcije u odnosu na Face TV.

  Za Upravni odbor BH novinara, porazna je činjenica da je iza ove odluke stala cijela Regulatorna agencija, te da su ranije stručni i odgovorni ljudi pristali biti „moralna policija“ i cenzor nad medijem koji kritikuje i dovodi u pitanje odluke regulatora!? Jednako je neprihvatljivo i oportuno ponašanje članova Vijeća RAK-a koje je ćutnjom pratilo neutemeljene javne istupe direktora RAK-a u vezi sa Face TV.

  Zbog toga UO BH novinara javno poziva Vijeće RAK-a i zahtijeva od njih da hitno i detaljno analiziraju navedenu odluku interne komisije RAK-a, ali također i prethodne postupke i izjave direktora Draška Milinovića u vezi sa Face televizijom i Senadom Hadžifejzovićem. Nedopustivo je da regulatorno tijelo, a posebno generalni direktor RAK-a, koriste svoja ovlaštenja kako bi „disciplinovali“ medije čije im se izvještavanje ne dopada ili nije u skladu sa njihovim ličnim stavovima i uvjerenjima. Od Vijeća RAK-a zahtijevamo da bez odlaganja pokrenu postupak i u što skorijem roku javnost obavijeste o rezultatima svoje analize.

  Upravni odbor Udruženja/udruge BH novinari