Međunarodna misija koja procenjuje stanje slobode medija u Srbiji

  0
  187

  Onlajn međunarodna misija za procenu stanja slobode medija i bezbednosti novinara u Srbiji održaće se od 28. januara do 1. februara 2021.

  Misiju vodi Article 19 u okviru Media Freedom Rapid Response (MFRR), koja nadgleda, prati i reaguje na kršenja slobode štampe i pretnje novinarima i medijskim radnicima u državama članicama Evropske unije i zemljama kandidatkinjama. Misija je organizovana u partnerstvu sa Nezavisnim udruženjem novinara Srbije (NUNS).

  MFRR partneri i NUNS sastaće se praktično sa ključnim zainteresovanim stranama u okviru slobode medija u Srbiji, uključujući predstavnike novinara i medijskih udruženja, Stalnu radnu grupu za bezbednost novinara, odabranu grupu srpskih novinara koji su bili meta pravnih, fizičkih ili verbalnih pretnji ili uznemiravanja, srpskog Ombudsmana, zvaničnike Vlade Srbije i predstavnike međunarodnih organizacija.

  Partneri u misiji očekuju da stvore sveobuhvatnu sliku stanja slobode medija i bezbednosti novinara u zemlji; preliminarni nalazi praćenja MFRR identifikovali su verbalno i fizičko uznemiravanje, pretnje novinarima tokom protesta, napade policije i poreske istrage kao najčešće prepreke bezbednosti novinara i slobodi medija u Srbiji, posebno od početka pandemije kovid-19 . MFRR će objaviti naknadni izveštaj sa potpunim prikazom diskusija i ključnim setom preporuka namenskim telima, da poboljšaju usaglašenost sa međunarodnim standardima slobode štampe.

  Sara Klark, direktorka za Evropu i Aziju ispred Article 19, rekla je da se veoma raduje ovom događaju.

  “Imaćemo priliku da se sretnemo sa srpskim novinarima, civilnim društvom, institucijama, predstavnicima vlade i međunarodnim misijama u Srbiji. Article 19 se već dugo zalaže za povećanje zaštite srpskih novinara od verbalnih i neverbalnih pretnji i uznemiravanja radi očuvanja njihove bezbednosti i nezavisnosti njihovog rada. Od početka pandemije kovid-19, Mapping Media Freedom platform je objavila 37 upozorenja na slučajeve napada i zastrašivanja novinara u Srbiji kao rezultat njihovog rada, dodajući ionako nesigurnu situaciju za nezavisne medijske radnike u zemlji”, istakla je Klark.

  Ona kaže da “se nada da će ova zagovaračka misija predstavljati platformu za interakciju sa relevantnim vlastima kako bi se povećala sposobnost novinara da svoj posao obavljaju bez straha od zastrašivanja i u sigurnom okruženju”.

  Kao deo MFRR, Article 19 nadgleda i pravne pretnje novinarima i objaviće izveštaj o SLAPP (Strategic Litigation against Public Participation) i drugim pravnim pretnjama novinarima u Srbiji, u saradnji sa Američkom advokatskom komorom (ABA) i NUNS.

   

   

  Za eventualne izjave ili intervjue obratite se Sari Klark: sarahclarke@article19.org

   

  —————————————————————————————————————————

  Ovo saopštenje za štampu deo Media Freedom Rapid Response (MFRR), koja prati i reaguje na kršenja slobode štampe i medija u državama članicama EU i zemljama kandidatima. Ovaj projekat pruža pravnu i praktičnu podršku, javno zagovaranje i informacije za zaštitu novinara i medijskih radnika. MFRR je konzorcijum koji predvodi Evropski centar za slobodu štampe i medija (ECPMF), uključujući Article 19, Evropsku federaciju novinara (EFJ), Free Press Unlimited (FPU), Institut za primenjenu informatiku Univerziteta u Lajpcigu. (InfAI), Međunarodni institut za štampu (IPI) i CCI / Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa (OBCT). Projekat finansira Evropska komisija.