SJ: Nova uredba albanskog parlamenta o „orijentaciji“ medija može ugroziti slobodu medija

  0
  82

  Parlament Skupštine Albanije objavio je 02. juna 2021. novu uredbu o akreditaciji, smeštaju i orijentaciji masovnih medija u parlamentu.

  Ova nova uredba utiče na audiovizuelne medije, štampane i internet medije. U poređenju sa postojećom uredbom odobrenom 2014, ova odluka u članu 12 predviđa da akreditovani novinari mogu biti smešteni samo u određenim sobama (redakcija) u zgradi parlamenta i ne mogu biti u mogućnosti da prate i izveštavaju direktno iz stvarnih prostorija u kojima su parlamentarni odbori ili generalna Skupština održava.

   

  Pored toga, član 16 predviđa da Skupština Albanije, uglavnom zaposleni odgovorni za red i sigurnosti, kao i, kada se proceni neophodnim, predstavnici iz kancelarije za štampu, osiguravaju pratnju akreditovanih medija tokom njihovog boravka u Skupštini.

   

  Dalje, član 17 predviđa prostore u kojima se akreditovani mediji mogu kretati u zgradi parlamenta: samo u redakcija, sala za konferencije za štampu, u dvorištu i otvorena galerija glavnog prostora za montažu. Prepoznaju se samo novinari javnog emitera RTSH i javne novinske agencije ATSH, da imaju širu slobodu kretanja unutar parlamenta i da mogu da prate i izveštavaju direktno iz parlamentarnih odbora ili Generalne skupštine.

   

  Član 18 predviđa da će im biti omogućen pristup video prenosima tokom sastanaka medija Parlamenta.

   

  Član 29 predviđa da se može da se razgovora sa narodnim poslanicima na zahtev koji su akreditovani mediji podneli pres kancelariji za štampu Skupštine.

   

  „Unija je poslala zvanični zahtev Parlamentu 7. juna 2021. da pruži više detalja o sprovođenju ove uredbe i promena određenih članova koji bi mogli da utiču na nezavisno izveštavanje parlamentarnih aktivnosti u medijima. Međutim, s obzirom na to da ne postoji jedinstveni standard Evropske unije o ovom pitanju, bilo bi prikladno razmotriti najbolje vežbajte i konsultujte relevantne medijske organizacije pre donošenja takvih odluka“, rekao je Aleksandar Cipa, šef Unije albanskih novinara.

   

  „Promene u regulativi parlamenta u vezi sa odnosima sa medijima moraju se izvršiti u odgovarajućem procesu konsultacija sa civilnim društvom, medijskim organizacijama i drugim zainteresovanim stranama i bilo bi prikladno konsultovati SE, OEBS i EU u vezi sa najboljim evropskim praksama. Parlament treba da povuče odluku i započne proces konsultacija ”, rekla je Blerjana Bino, istraživačica SafeJournalist Mreže u Albaniji.

   

  Mreža SafeJournalists, koja predstavlja više od 8.200 medijskih profesionalaca na Zapadnom Balkanu, solidarna je sa albanskim kolegama i izražava zabrinutost zbog takvog ponašanja zakonodavnih zvaničnika, koje bi moglo ugroziti slobodu medija.

   

  Zahtevamo od albanskog parlamenta da povuče ovu odluku i pridržava se konsultacija procesa, jer takvi propisi imaju direktan uticaj na izveštavanje nezavisnih medija, slobodu izražavanja i transparentnosti, te se mora odobriti tek nakon odgovarajuće konsultacije sa zainteresovanim stranama u medijima, civilnim društvu i srodnim sektorima. Konačno, s obzirom na to da razni nezavisni izveštaji izražavaju zabrinutost zbog stanja transparentnosti i odgovornosti javnih institucija, uključujući i Parlament, ova odluka će najverovatnije dalje uticati na nivo transparentnosti parlamenta. Stoga je ključno da Parlament ojača transparentnost i učešće zainteresovanih strana i način upravljanja odnosima sa medijima je takođe relevantni ovde.

   

  Mreža SafeJournalists će obavestiti sve relevantne domaće i međunarodne aktere o ovom slučaju.

   

   

  Svaki napad na novinare je napad na javni interes, demokratiju i prava svih građana.

   

  Skoplje – Beograd – Podgorica – Priština – Sarajevo – Zagreb, 09.06.2021.

   

  Udruženje novinara Kosova

   

  Udruženje novinara Makedonije

   

  Udruženje BH novinari

   

  Hrvatsko novinarsko društvo

   

  Nezavisno udruženje novinara Srbije

   

  Sindikat medija Crne Gore