Predstavnica OEBS-a za slobodu medija lansirala nove smernice za praćenje onlajn nasilja nad novinarkama

0
68
Source/Author: OSCE

Predstavnica OEBS-a za slobodu medija Tereza ​​Ribeiro 4. oktobra predstavila je nove Smernice za praćenje onlajn nasilja nad novinarkama na Varšavskoj konferenciji o ljudskoj dimenziji. Smernice obezbeđuju sistematsko praćenje i izveštavanje koji ima za cilj bolju zaštitu novinarki i sprečavanje eskalacije nasilja onlajn.

„Rodno zasnovani onlajn napadi na novinarke su na štetu svih nas, prava svakog pojedinca na informacije i samog tkiva naših demokratskih društava“, izjavila je Tereza ​​Ribeiro u svom uvodnom obraćanju. „Uverena sam da će ove Smernice za praćenje postati ključni mehanizam u prevenciji i zaštiti ovako strašnih napada.”

Predsednica Parlamentarne skupštine OEBS-a, Pia Kauma, istakla je važnost kolektivne akcije u borbi protiv rodno zasnovanih onlajn napada.

„[Smernice] su važan alat za identifikaciju eskalacije nasilja na mreži usmerenog na novinarke. Ovo je pitanje od velikog interesa za parlamentarce OEBS-a, jer nastojimo da unapredimo rodnu ravnopravnost u našim zemljama i regionu OEBS-a u celini. Ali efikasna rešenja zahtevaju snažnu saradnju na više nivoa. Drago mi je da su Parlamentarna skupština OEBS-a i Predstavnik OEBS-a za slobodu medija tokom godina razvili odlično partnerstvo na ovu temu. Aktivna razmena novih alata, iskustava i naučenih lekcija je ono što nas može približiti rodnoj ravnopravnosti u OEBS-u“, rekla je predsednica Parlamentarne skupštine OEBS-a Pia Kauma.

Tokom događaja, glavna autorka Džuli Pozeti, zamenica potpredsednika i globalna direktorka istraživanja u ICFJ i profesorka novinarstva na Univerzitetu Siti u Londonu, predstavila je nove Smernice zajedno sa druga dva autora, Nabilom Šabir, frilens novinarkom i višom Istraživačicom saradnicom na ICFJ i Dianaom Mainard, višom naučnom saradnicom na Univerzitetu u Šefildu. Alat uključuje skup od 15 indikatora izvedenih u istraživanju za eskalaciju nasilja na mreži, rodno zasnovanu tipologiju onlajn nasilja i primere kršenja mapiranih u međunarodnim kodeksima i standardima.

„Naše istraživanje je potvrdilo uzročno-posledičnu vezu između nasilja na mreži prema novinarkama i štete van mreže, i od suštinske je važnosti da radimo na suzbijanju eskalacije digitalnih pretnji pre nego što se pretvore u fizičko nasilje. Nasilje na mreži treba shvatiti i kao ozbiljnu pretnju po bezbednost novinarki i kao potencijalni pokretač i kao prediktor širih napada“, rekala je Pozeti.

Nagrađivana istraživačka novinarka Inga Springe, osnivačica Baltičkog centra za istraživačko novinarstvo Re:Baltica, podelila je svoja lična iskustva sa uznemiravanjem na mreži, ponavljajući važnost i hitnost suprotstavljanja nasilju nad ženama na mreži, kao važnom koraku ka očuvanju demokratije.

Događaj je okupio raznoliku grupu učesnika, uključujući vladu, medije i civilno društvo, za diskusiju o borbi protiv nasilja na internetu nad novinarkama.

Više informacija o događaju pogledajte ovde:

https://www.osce.org/representative-on-freedom-of-media/553951