Raporti i Komisionit Evropian 2023 – Liria e Medias në Shqipëri po përballet me sfida

0
101
Source/Author: SJ
Source/Photo: SJ

Sipas Raportit të Komisionit Evropian të publikuar së fundmi për vitin 2023, liria e medias në Shqipëri vazhdon të përballet me sfida të rëndësishme. Raporti thekson ndikimin e interesave të biznesit-politik dhe çështjeve të pronësisë së medias, të cilat kanë një efekt të dëmshëm në pavarësinë dhe sigurinë e gazetarisë.

Raporti tërheq vëmendjen te rastet e dokumentuara nga Rrjeti i Gazetarëve të Sigurt, të cilat zbulojnë një tendencë shqetësuese të frikësimit, kërcënimeve, sulmeve dhe padive strategjike kundër profesionistëve të medias.

Duke përsëritur rekomandimet tona të mëparshme, Komisioni Evropian thekson nevojën për një qasje me tolerancë zero ndaj frikësimit. Ai gjithashtu thekson rëndësinë e ndjekjes efektive gjyqësore të sulmeve kundër gazetarëve, dekriminalizimit të shpifjes dhe monitorimit dhe raportimit të zgjeruar të rasteve gjyqësore që përfshijnë profesionistë të medias.

Raporti i Komisionit Evropian shërben si një kujtesë se sigurimi i një mjedisi të lirë dhe të sigurt për gazetarët është thelbësor për ruajtjen e demokracisë dhe promovimin e lirisë së shprehjes në Shqipëri.

Gjeni raportin ketu