Влијанието на Законот за авторско право и сродните права врз работата на новинарите, фоторепортерите и медиумските работници – практики и препораки

    0
    213

    Во оваа анализа, авторите даваат осврт на значењето на авторското право за работата на новинарите, фоторепортертите и медиумските работници преку опис на домашна и странска регулатива, судската практика и ставовите за оваа тематика од релевантни меѓународни политички и граѓански организации.