Akcioni plan za pregovaračko poglavlje 23 – alternativni izveštaj o realizaciji planiranih mera

    0
    116

    Ovaj izveštaj je usmeren na pregovaračko Poglavlje 23 – pravosuđe i ljudska prava, naročito odeljak o slobodi izražavanja, dajući uvid i u alternativno gledište na napredak ostvaren u ovoj oblasti. Izveštaj posebno ističe pitanja slobode izražavanja i pluralizma medija kao preduslove za opšti demokratski dijalog u zemlji. Izostanak napretka, stalno sužavanje sloboda medija i slobode izražavanja, kao i nepostojanje društvenog, političkog i ekonomskog okruženja koje doprinosi razvoju profesionalnog i održivog medijskog sektora predstavljaju razloge za zabrinutost i utiču na opšte demokratske kapacitete zemlje.