Analiza odluka tužilaštava donetih povodom krivične prijave podnete zbog ugrožavanja sigurnosti glavnog i odgovornog urednika portala „Južne vesti“

    0
    189

    Ova Analiza napisana je s ciljem da osvetli problematična mesta u postupanju tužilaštva u slučaju, jednom od mnogobrojnih, u kom je novinar, konkretno − glavni i odgovorni urednik, podneo krivičnu prijavu zbog urožavanja sigurnosti putem interneta (precizno, društvene mreže Fejsbuk). Problematična mesta odnose se na pitanje nadležnosti tužilaštava koja su postupala po podnetoj krivičnoj prijavi, kao i na stavove koje su ta tužilaštva zauzela prilikom donošenja odluka.
    Zaključci do kojih se u ovoj Analizi bude došlo, poslužiće kao osnova za predlaganje konkretnih preporuka, čiji je cilj da se praksa domaćih tužilaštava i sudova unapredi, kao i da se položaj novinara poboljša.