ANALIZA: Online nasilje i govor mržnje protiv novinara i novinarki

    0
    296

    Kultura nasilja, koja je snažno prisutna u Bosni i Hercegovini, pronašla je idealno tlo da se očituje kroz digitalno nasilje i govor mržnje, bilo da se radi o incidentalnim istupima pojedinaca ili organiziranim, često stranačkim i lobističkim napadima na ugled i čast novinara i novinarki.

    O nasilju i govoru mržnje usmjerenom protiv novinarki i novinara piše Nikola Vučić, reporter i producent N1 televizije u BiH, član Udruženja BH novinari i Međunarodne federacije novinara.

    Ova analiza je rađena u okviru projekta Vijeća Evrope i Evropske unije Sloboda izražavanja i sloboda medija u Bosni i Hercegovini (JUFREX).