Analiza položaja lokalnih javnih emitera i novinara u medijskim zakonima Crne Gore

    0
    244

    Cilj ovog dokumenta je da obezbijedi analizu zakonodavnog okvira za medije u Crnoj Gori sa posebnim osvrtom na položaj i nezavisnost novinara kao i finansiranje i upravljačku samostalnost lokalnih javnih emitera. Analiza treba da ukaže i na preporuke za izmjene i dopune medijskih zakona kako bi se unaprijedio položaj novinara i osigurala veća finansijska i upravljačka nezavisnost lokalnih javnih emitera.