Analiza prakse Upravnog suda: Tužioci i javnost uskraćeni za obrazloženje odluka o dodeli javnog novca medijima

    0
    176

    Upravna tužba je jedini mehanizam za zaštitu prava učesnika konkursa za sufinansiranje medijskih sadržaja. Iako su medijski eksperti od samog početka osporavali efikasnost tog pravnog leka, ovo istraživanje po prvi put pruža precizniji uvid u učestalost korišćenja i domete ovog mehanizma zaštite.