Analiza sudskih postupaka koje je ministar u Vladi Republike Srbije Nenad Popović pokrenuo protiv glavnog i odgovornog urednika istraživačkog portala KRIK, novinara tog portala, kao i izdavača portala

    0
    186

    Ova Analiza sačinjena je sa ciljem da osvetli moguće vidove pritiska na novinare kroz pokretanje sudskih postupaka za naknadu štete. Iako su u fokusu Analize sami sudski postupci (njihovo trajanje, postupanje suda i stranaka u postupku), posebna pažnja posvećena je
    sagledavanju načina na koji se visoki državni funkcioner odnosio prema tekstu koji je o njemu pisao istraživački portal, u fazi pre objavljivanja teksta, dok je on još bio najavljivan, kao i pošto je tekst objavljen. Ukazano je na razliku u stavu tog državnog funkcionera prema pitanjima koja su mu novinari postavljali u fazi izrade teksta, u odnosu na stav koji je zauzeo pošto je tekst objavljen. Ta
    razlika bila je zapravo put od nespremnosti da se na postavljena pitanja odgovori do spremnosti da se iznete novinarske tvrdnje posredstvom drugih medija demantuju. Pored navedenog, ova Ananliza posebno se bavi pitanjem dužne novinarske pažnje u okolnostima kad sagovornik ne želi da odgovori na postavljena pitanja, time kako izvršiti proveru dokumentacije na kojoj se bazira jedna istraživačka priča.