Analiza zakona o zaštiti od klevete i sudske prakse u BiH

    0
    102

    Do 1999. godine i u Bosni i Hercegovini su, kao i u većini susjednih zemalja,  primjenjivane odredbe krivičnih zakona o kleveti i vođeni su krivični postupci protiv novinara, urednika i osnivača/izdavača medija. Na intervenciju međunarodne zajednice, predstavljene kroz Ured Visokog predstavnika (OHR), te su godine obustavljeni svi krivični postupci za klevetu i uvredu i ukinute odredbe krivičnih zakona koji su to propisivali.

    Za Udruženje/Udrugu BH novinari, ekspert za medijsko pravo, Mehmed Halilović, uradio je pravnu analizu novih zakona o zaštiti od klevete i sudske prakse u BiH.