Autorska prava medijskih profesionalaca u BiH: analiza stanja i problema

    0
    107

    Mr. sc. Enita Čustović, viša asistentica na Odsjeku za žurnalistiku/komunikologiju na Fakultetu političkih nauka Univerziteta u Sarajevu.

    “Novinari se najprije trebaju upoznati sa svakom vrstom svojih prava, pa tako i autorskih. Nadalje, ugovori o radu koje potpisuju trebaju sadržavati i odredbe o zaštiti njihovih autorskih prava (koja traju cijeli život), a sami novinari trebaju biti adekvatno plaćeni za svoj autorski rad.”