Ekonomski i društveni položaj novinara

    0
    317

    Izveštaj je nastao u okviru projekta Biti novinar – Konferencija o ekonomskom položaju, društvenom statusu i radnim pravima novinara i medijskih radnika u Srbiji i regionu. Cilj istraživanja bio je mapiranje trenutnog stanja na terenu, vodeći se „Poveljom Evropske federacije novinara o radnim uslovima novinara“ (EFJ, 2019) kao i zaključcima Skupštine UNS-a, održane decembra 2019. godine, kojima se naglašava veoma nepovoljan položaj novinara u Srbiji i njihova stalna izloženost pritiscima vlasnika medija, centara moći, vlasti i opozicije. Na slične zaključke upućuje i Zaštitnik građana u čijem se Godišnjem izveštaju iz 2019. godine ukazuje na to da veliki broj novinara radi na osnovu nepovoljnih ugovora, u uslovima u kojima ne postoje efikasni mehanizmi zaštite profesionalnih prava i da je iznos njihovih zarada ispod republičkog proseka.