Hronika napada i pritisaka na novinare 2017

    0
    101

    Nezavisno udruženje novinara Srbije već četvrtu godinu realizuje Sistem ranog upozoravanja. Cilj sistema je da se sistematičnije i efikasnije prate događanja na medijskoj sceni Srbije u pet ključnih oblasti koje su najdirektnije povezane sa medijskim slobodama i položajem novinara i drugih medijskih profesionalaca. U 2017. godini nastavljen je trend povećanja broja pritisaka nad novinarima i drugim medijskim profesionlcima, dok se broj fizičkih napada i pretnji smanjio. Ovu godinu obeležilo je povećanje broja pretnji medijskim radnicima upućen putem interneta i društvenih mreža, ali i slučaj nadziranja novinara. Porast broja pritisaka u odnosu na pretnje i fizičke napade ne znači da je bezbednost novinara manje ugrožena, već da su načini njihovog ugrožavanja drugačiji.