Izveštaj CRTA posmatračke misije “Građani na straži”

    0
    102

    CRTA posmatračka misija “Građani na straži”, kao nestranački i nezavisni domaći posmatrač, pratila je celokupni izborni proces (procese pre izbornog dana, tokom izbornog dana i nakon izbornog dana) na teritoriji Srbije. Posmatranje je sprovedeno u skladu sa standardima i principima međunarodne Deklaracije za nestranačke i građanske posmatrače izbora1. U predsedničkoj trci učestvovalo je 11 kandidata, od kojih je jedan bio i aktivni predsednik Vlade.2 Ova okolnost je veoma značajna za procenu ravnopravnosti kandidata u izbornoj trci. Na izborne uslove uticali su i (samo)ograničeni kapaciteti nezavisnih institucija, Agencije za borbu protiv korupcije i Regulatornog tela za elektronske medije (REM), koje imaju važnu ulogu u zaštiti javnog interesa tokom izbornog procesa. Presedan je učinio REM koji je odlučio da neće aktivno pratiti rad elektronskih medija tokom kampanje za predsedničke izbore, već da će nadzor vršiti isključivo po prijavama građana o uočenim nepravilnostima.