Komentar organizacija civilnog društva – sloboda izražavanja i medijski pluralizam u izveštaju EK

    0
    123

    Komentar godišnjeg izveštaja Evropske komisije o napretku Srbije za 2017, kao i prateći Alternativni izveštaj, bavi se pitanjem slobode izražavanja i medijskog pluralizma kao osnovnih preduslova za demokratizaciju Srbije. Komentar su sačinile sledeće organizacije: Građanske inicijative, Balkanska istraživačka mreža – BIRN Srbija, Nezavisno udruženje novinara Srbije, PG Mreža, Edukacioni centar i Transparentnost Srbija.