Mediaobservatory: Usporedba modela i potrebnih reformi javnih medijskih servisa

    0
    141

    U komparativnom pregledu regionalnih modela upravljanja i financiranja javnih medijskih servisa u zemljama jugoistočne Europe nalazimo različita rješenja. Informacije koje smo prikupili i ovdje izložili ponovo pokazuju da te medijske organizacije koriste velike svote javnih sredstava – bilo kroz pretplatu koja se prikuplja od svakog kućanstva ili putem državnog budžeta –no da su mehanizmi koji nadziru programske i financijske odluke vođeni politikom. Gotovo sva upravljačka tijela, bilo potpuno ili djelomično, postavljaju parlamenti i unatoč formalnih zahtjeva za kvalifikacijama to je postavljanje temeljeno na političkom pripadanju i slaganju sa strankom na vlasti.