Od viktimizacije do demonizacije: Gdje je istina?

  0
  259

  U okviru projekta EU, Udruženje BH novinari provelo je istraživanje o načinima izvještavanja medija o migrantima i izbjeglicama.

   

   

   

  *Istraživanje je sprovedeno za potrebe medijskog praktikuma „Izvještavanje o migrantima i izbjeglicama – #TačnoJeBitno“, kako bi se dobila indikacija o aktuelnim trendovima u medijskom izvještavanju o migrantima i izbjeglicama u BiH, i ne predstavlja dubinsku analizu. Istraživanje obuhvata manji uzorak od 100 medijskih sadržaja iz 14 medija.