Përfundimet dhe rekomandimet e konferencës së 3 Majit, 2023

    0
    136

    Asociacioni i Gazetarëve të Kosovës në bashkëpunim me Misionin e OSBE-së në Kosovë, ka shënuar 3 Majin – Ditën Botërore të Lirisë së Shtypit me moton “Mbroni Gazetarët, Ruani të Vërtetën”.

    Gjatë konferencës për media, u zhvilluan diskutime me të ftuar në dy panele. Temë e panelit të parë ishte “Siguria e gazetarëve përgjatë raportimit”, dhe tema e panelit të dytë “Pozita e gazetarëve në redaksi ndër vite”.

    dokumentin e mëposhtëm janë të renditura të arriturat në fushën e medias, sfidat e gazetarëve në terren dhe në redaksi, pasojat e sfidave, si dhe rekomandimet e ofruara nga të ftuarit dhe panelistët.